08.05.2012

Ældre får også epilepsi

Vi bliver ældre og ældre, og derfor stiger antallet af ældre, som får epilepsi. 

Hvordan oplever vi den stigning af ældre med epilepsi i Dansk Epilepsiforening? I rådgivningen dukker flere og flere henvendelser op, der handler om ældre. Fx blev jeg ringet op af en kvinde i rådgivningen, der er datter til 87 årig mand, der muligvis har epilepsi. Datteren ønsker en hurtig afklaring i forhold til epilepsidiagnosen, fordi faderen er en ældre herre, der naturligvis ikke kan vente i flere år på en afklaring af de symptomer, han har. Faderens læge har sendt ham til undersøgelser på mistanke om epileptiske anfald – og hurra for det! For de symptomer han har, kan også skyldes andet end epilepsi, fx blodtryksproblemer og/eller problemer med væskebalancen. Under min samtale med datteren dukker der også andre spørgsmål op, ligesom i mange andre samtaler. Spørgsmålene drejer sig om sin hendes fars livskvalitet, hvis han skal leve de sidste år af hans liv med epilepsi. Vi talte også om de bekymringer moren har, når manden bevæger sig uden for matriklen, spørgsmål om begrænsninger i hverdagen, livskvalitet og spørgsmål om epilepsimedicin.
Når epilepsi melder sig senere i livet, skyldes det ofte følger fra en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, også kaldet en apopleksi.  Omkring 12.000 danskere rammes hvert år af apopleksi. Størstedelen er over 60 år. Det skønnes, at 30 – 40.000 danskere lever med følgevirkninger efter apopleksi. Det er fx lammelser, problemer med at tale eller forstå sprog, nedsat hukommelse eller koncentrations- og opmærksomhedsproblemer. Og hos nogle bliver epilepsi en følgevirkning efter apopleksien. Hvert år er der ca. 4.500 mennesker, der får epilepsi i Danmark, heraf er mere end 1.000 personer over 65 år. 
Telefonen i Dansk Epilepsiforenings rådgivning og vores mail er også åben for ældre, som har epilepsi. Vi giver fx råd om dagligdagen med epilepsi, om medicin og den bekymring, man kan have som pårørende til en person som har epilepsi i forhold til anfald, følgerne af epilepsi og alt andet man som person med epilepsi eller pårørende kan have på hjertet.  
På ældreområdet er Dansk Epilepsiforening i gang med en ny indsats, vi udbyder epilepsikurser til medarbejdere i ældreområdet. 
Sygeplejerske Lotte Vinther Andersen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev