05.12.2014

Afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Højesteret har afgjort, at der ikke er ret til tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning af et barn, heller ikke selv om hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræning. Ankestyrelsen har afgjort, at det gælder, selv om kommunen allerede har ydet bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i de timer, hvor der hjemmeundervises.
Tabt arbejdsfortjeneste ydes som erstatning for fravær fra arbejdsmarkedet i det omfang, det er nødvendigt at passe barnet i hjemmet på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Derudover giver reglerne om hjemmetræning mulighed for at yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for fravær fra arbejdet, som er nødvendig for at træne barnet. Den tid, som bruges på hjemmeundervisning, betragtes ikke som fravær i servicelovens forstand.
Forældre, der selv har valgt at sørge for undervisning af deres barn i den undervisningspligtige alder, kan derfor ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste for den tid, som bruges på undervisningen.
Det gælder selv om der allerede er bevilget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste også i de timer, hvor barnet hjemmeundervises.
Antallet af undervisningstimer kan fastsættes med udgangspunkt i, hvor mange timer barnet alternativt skulle have haft tilbud i skolen. Se Højesterets dom af 19. august 2014, der også slår fast at merudgifter skal dækkes med det fulde beløb ved aflastning ved hjælper i eget hjem jfr. Servicelovens §41 og ikke som tilskud. (Kilde: retsinformation KEN nr. 9947 af 25. november 2014. Læs Ankestyrelsens principafgørelse nr. 69-14 her)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev