12.06.2013

Astrid vil ikke blande sig

Patienter, der i dag har succes med det anfaldsbrydende præparat Epistatus, skal skifte til det ny EU-godkendte præparat Buccolam i løbet af en overgangsperiode på tre måneder, efter at Buccolam blev markedsført den 27. maj. Det står klart, efter et svar Dansk Epilepsiforening har modtaget fra sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag.
 
Ministeren afviser at gå ind i sagen og henviser til, at det alene er Sundhedsstyrelsen, der har kompetence til at træffe afgørelser i sager om udleveringstilladelser: ”Jeg hverken kan eller vil derfor kunne dispensere i forhold til brug af Epistatus,” skriver Astrid Krag. Ministeren har bedt om vejledning fra Sundhedsstyrelsen, og føler sig på den baggrund, overbevist om at ”markedsføring af Buccolam i Danmark ikke vil forringe tilbuddene for epilepsipatienterne.”
 Læs ministerens brev  
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler som en kommentar til brevet: ”Dansk Epilepsiforening mener stadigvæk, at personer, som har beviselig klinisk effekt af brugen af Epistatus skal have let og uhindret fortsat adgang til dette produkt. Det er ikke et område som egner sig til eksperimenter; især da det ofte bruges af ikke-sundhedsfagligt uddannet personale. Noget man fuldstændigt overser i den her argumentation.”
 
”Indtil videre har vi ikke talt for totalt døve ører, da Sundhedsstyrelsen er kommet os i møde på et par punkter,” fortsætter Lone Nørager Kristensen og peger på tre ting i udtalelsen fra styrelsen:
 
– Uden Dansk Epilepsiforenings indblanding ville voksen-lægerne ikke være blevet informeret om det nye præparat. Nu lover Sundhedsstyrelsen, at skrive til alle de læger, der har en udleveringstilladelse til Epistatus og orientere om det nye lægemiddel.
 
– Sundhedsstyrelsen skriver nu, at der vil "kunne gives enkelt udleveringstilladelser til Epistatus i særlige tilfælde, hvor Buccolam ikke kan anvendes.” Men de tilføjer: ”Af ansøgningen skal det fremgå, hvorfor patienten ikke kan anvende Buccolam eller andre markedsførte alternativer.” De skriver dog intet om, hvordan man konkret kan eller skal bevise dette.
 
– Endelig har Sundhedsstyrelsen lavet en overgangsordning på tre måneder.Læs Sundhedsstyrelsens udtalelse

Dansk Epilepsiforenings landsformand udtaler: ”Når det drejer sig om anfaldsbrydende medicin som bruges i akut-situationer, så handler det i yderste tilfælde om liv eller død. Derfor håber jeg, at både Sundhedsstyrelsen og ministeren er fuldstændigt klar over hvad, der kan være på spil. Vi undrer os dybt over den tilgang, som de danske sundhedsmyndigheder har til det her emne.”

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: ”Vi vil nu – på godt og ondt – samle hvad vi kan af erfaringer, som patienter og behandlingssteder får med skiftet fra Epistatus og Buccolam.”

Hun opfordrer derfor patienter, pårørende og fagpersoner til at fortælle Dansk Epilepsiforening om deres erfaringer med brugen af anfaldsbrydende medicin, og de ændringer som igangsættes af de danske sundhedsmyndigheder.

Foreningen er både interesseret i erfaringer med Epistatus, med Buccolam og med skiftet.
 Man kan give sine erfaringer videre i denne lille, nemme formular. 

Man er også velkommen til at kontakte vores rådgivning 
 
Styrelsens udtalelse og brevet fra ministeren er svar på en henvendelse fra Dansk Epilepsiforening med en række bekymringer i forbindelse med at gennemtvinge et skift fra Epistatus til Buccolam, fordi de to præparater har en række forskelle. Dansk Epilepsiforenings bekymringer deles af DES, der er epilepsilægernes faglige organisation.
 
Læs om Dansk Epilepsiforenings bekymringer

(Kilde: Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, Sundhedsstyrelsen og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev