18.01.2011

At gå på vandet…

Jeg havde en samtale om førtidspension og fleksjob med Poul Nyrup Rasmussen(S) i går. Baggrunden for vores samtale var regeringens udspil til en reform af førtidspensionen og fleksjob-ordningen.  Vi mødtes på en konference arrangeret af Danske Handicaporganisationer og Foreningen Det Sociale Netværk.

Regeringen lægger op til en begrænset adgang til førtidspension for unge under 40 og en mere incitamentsdrevet fleksjobordning.

Dansk Epilepsiforeningen gav sin holdning til kende gennem Danske Handicaporganisationer, da regeringen lancerede reformen i december sidste år. Vi påpegede, at de udviklingsforløb, som unge under 40 skal på i stedet for førtidspension skal være fagligt i orden og at forsørgelsesgrundlaget ikke må blive kontanthjælp, da det i sig selv må betragtes som invaliderende, hvis man skal gå 22 år på kontanthjælp.

Mindst ligeså vigtigt er det, at fleksjobordningen ikke bliver udsat for den massive forringelse, der er lagt op til. Poul Nyrup Rasmussen, som var en af initiativtagerne til konferencen, deler disse synspunkter og har sat sig i spidsen for at få ændret reformen til noget, vi som samfund kan være bekendt og kan have gavn af.

Bedst illustreret blev problemet omkring fleksjob-ændringerne af den unge Sarah Glerup, som trods udsigten til en fremragende kandidatgrad i medievidenskab på grund af sit handicap allerede kan forudse, hvad fleksjob-reformen vil betyde for hende: Arbejdsløshed! Sagen er, at de ændringer regeringen lægger op til dels øger det administrative besvær ved at ansætte medarbejdere i fleksjob betragteligt for arbejdsgiverne, dels skal fleksjobberne samtidig kæmpe på lige vilkår med alle andre jobansøgere om stillingerne. Som Sarah sagde: ”Hvis jeg var arbejdsgiver og kunne vælge mellem at ansætte mig selv i 20 timer om ugen plus have alt det administrative besvær oven i de skånehensyn, der skal tages og en anden ansøger, der ikke har et handicap, intet administrativt besvær eller skånehensyn… ja, så giver sagen sig selv”.

Økonomiske incitamenter er gode for folk, som kan benytte sig af dem. Men når vi taler om fleksjob, så giver en økonomisk gulerod ikke en kørestolsbruger førligheden igen, og en epilepsipatient bliver ikke anfalds-fri af, at gøre hendes løn afhængig af, at hun præsterer mere. Regeringen kunne lige så godt bede folk i fleksjob om at gå på vandet…!

Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev