05.05.2015

Behandlingsansvarlige læger på vej

Danske Patienter står sammen med Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen og Yngre Læger bag et nyt initiativ, der på sigt skal sikre bedre koordination i patientens forløb. Formålet med indførelsen af en behandlingsansvarlig læge er, at indførelsen skal være med til at øge patienternes tryghed og kvaliteten i behandlingen.
Når ordningen til sin tid er bredt fuldt ud, bør patienter ikke være i tvivl om, hvem de kan stille spørgsmål til. De får nemlig én fast læge tilknyttet, der skal have overblikket og ansvaret for behandlingen, og som sikrer, at der bliver taget hensyn til den enkeltes patients ønsker og livssituation.
Årsagen til indførelsen er, at alt for mange patienter i dag oplever, at de mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Patenter.
Hos Dansk Epilepsiforening nikker foreningen sygeplejerske og faglige konsulent, Lotte Hillebrandt, genkendende til problematikken: ”Epilepsipatienter kan i mange tilfælde have komplekse forløb med kontakt til flere læger i forskellige specialeområder, som ikke altid taler tilstrækkelig sammen,” siger Lotte Hillebrandt.
Det er ikke kun et problem på epilepsiområdet. Direktør for Danske Patienter, Morten Freil siger til DR:  "Rigtig, rigtig mange mennesker oplever, at de er kastebold mellem forskellige læger, på tværs af sygehusenes afdelinger, på tværs af specialer og endda mellem kommuner og almen praksis."
Det er netop det problem, den behandlingsansvarlige læge skal være med til at lave om på ved blandt andet at sikre en bedre sammenhæng i forløbet. Derfor bliver initiativet også indført på alle områder, hvor der er et særligt behov for sammenhæng på tværs. Ud over en behandlingsansvarlig læge skal der også udpeges en tværgående patientansvarlig læge til de patienter, der har komplekse og tværgående forløb.
Det vides ikke, om det i første omgang kommer til at berøre epilepsipatienter. Men allerede nu begynder de første initiativer på en række sygehuse og afdelinger for at udvikle den bedste model, men ordningen vil formodentlig først være bredt ud i hele landet i 2018.
(Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev