10.05.2015

Bivirkningsrapport med epilepsifokus

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014 har bl.a. et afsnit med fokus på brugere af antiepileptika og indberettede formodede bivirkninger relateret til epilepsimedicin.
Efter en revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi vurderede Sundhedsstyrelsen i foråret 2014, at det var relevant at foretage en analyse af brugere af antiepileptika og indberettede formodede bivirkninger relateret til disse lægemidler.
I den forbindelse udarbejdede Sundhedsstyrelsen en rapport. Rapporten indeholder en litteraturgennemgang med fokus på bivirkninger relateret til antiepileptika, en analyse af, hvor mange brugere af de forskellige antiepileptika der var i perioden 2003 – 2012 samt en analyse af de formodede bivirkninger relateret til disse lægemidler, der blev indberettet til Sundhedsstyrelsen i samme periode.
Resultatet af litteraturgennemgangen viste blandt andet, at de fleste alvorlige kroniske bivirkninger var relateret til de ældre antiepileptika. For de nye lægemidler var der i perioden endnu ikke set alvorlige kroniske irreversible bivirkninger. Der er dog undtagelser, fx pigmentforandringer i øjne og hud ved behandling med retigabin. Det skal dog understreges, at mange af de nye lægmidler kun har været anvendt kort tid, og deres bivirkningsprofil følges tæt. det skriver Sundhedsstyrelsen i årsrapporten om bivirkninger.
I analyseperioden var antallet af voksne brugere størst for benzodiazepiner (clobazam, clonazepam, diazepam og midazolam) og medicin med gabapentin, pregabalin og lamotrigin. Både for benzodiazepiner og for gabapentin og pregabalin havde langt de fleste fået udskrevet medicinen for en anden indikation end epilepsi.
Antallet af brugere per år var især øget for medicin med gabapentin, lamotrigin og pregabalin. For gabapentin og pregabalin skyldtes stigningen især patienter, der har fået medicinen udskrevet for andre indikationer end epilepsi.
Antallet af bivirkningsindberetninger relateret til antiepileptika fulgte i store træk antallet af brugere, så der var flest indberetninger om den medicin, der havde flest brugere.
De fleste bivirkningsindberetninger beskrev velkendte symptomer, der er beskrevet i produktresuméerne, som fx svimmelhed, udslæt, kvalme og opkastning.
I årsrapporten kan man også læse om udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger, få et indblik i forskellige fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet og se et udsnit de bivirkningssignaler Sundhedsstyrelsen har haft fokus på i 2014. Læs mere om bivirkninger Læs "Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014" Læs hele rapporten "Brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark." (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev