21.05.2013

Bivirkninger underrapporteres

Den første danske rapport om indberettede bivirkninger ved epilepsimedicin viser, at patienter og pårørendes indberetninger er afgørende. Uden dem er der bivirkninger, Sundhedsstyrelsen ikke ville kende til. Patienters indberetninger er også langt mere detaljerede end lægernes.
Det store problem er, at alt for få patienter indberetter bivirkninger. Flere indberetninger fra patienter, kunne forbedre indlægssedler og gøre brugen af medicin mere sikker. Derfor vil Sundhedsstyrelsen sammen med patientforeninger som Dansk Epilepsiforening prøve at få flere patienter til at indberette bivirkninger via hjemmesiden: www.meldenbivirkning.dk Rapporten fra Sundhedsstyrelsen hedder "Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013" 

Sundhedsstyrelsen har analyseret de indberetninger af bivirkninger i forbindelse med epilepsimedicin, de har fået fra 1. januar 2003 til 31. december 2012. Det drejer sig om 343 indberetninger, hvoraf 19 % er kommet fra patienter og pårørende, og 55 % er kommet fra læger, som har pligt til at indberette visse bivirkninger.
Sundhedsstyrelsen har set på de forskellige grupper præparater og opgjort antallet af indberettede bivirkninger.  Patienter og pårørende har indberettet bivirkninger, som de sundhedsprofessionelle ikke har. Det er tics i forbindelse med ”andre epileptika”, vrede i forbindelse med fedtsyrederivater, smerter i hænder/fødder i forbindelse med barbitursyrederivater, og nærbesvimmelse i forbindelse med carboxamidderivater.
Der udover fortæller Sundhedsstyrelsen: ”Patienter og pårørende beskriver symptomer og konsekvenser af bivirkningerne mere udførligt, end de sundhedsprofessionelle gør." Det betyder, at styrelsen får en anden viden om bivirkninger fra patienterne end fra de sundhedsprofessionelle.
 
”Ved at få mange indberetninger fra patienter og pårørende bliver underrapporteringen af bivirkninger mindre,” fastslår Sundhedsstyrelsen i sin konklusion:  ”Vi vil derfor opfordre til, at patienter indberetter bivirkninger ved medicin hurtigt efter, man bliver opmærksom på, at symptomerne måske kan skyldes en bivirkning. Og det er vigtigt at indberette alvorlige uventede bivirkninger.”
Du kan downloade rapporten "Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013" her.
Når du vil indberette bivirkninger kan du gøre det via Sundhedsstyrelsen (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev