24.05.2013

Vigtigt nyt fra Sundhedsstyrelsen

Efter måneders pres fra blandt andet Dansk Epilepsiforening, sker der nu endeligt noget omkring den forestående introduktion af Buccolam på det danske marked.

Dansk Epilepsiforening modtog d. 22. maj et brev fra Sundhedsstyrelsen, hvoraf det blandt andet fremgår at udleveringstilladelserne til Epistatus vil gælde yderligere 3 måneder. Dette for at give mere tid for læger, patienter og deres familier samt plejepersonale til at få ændret behandlingen fra anvendelsen af Epistatus til Buccolam.

Derudover påtager Sundhedsstyrelsen sig nu også et langt større ansvar for den informationsmæssige side af denne introduktion, da styrelsen vil skrive rundt til samtlige læger som har udleveringstilladelse til Epistatus og orientere hvordan lægerne kan forholde sig i situationen.

Endelig vil myndighederne følge skiftet mellem Epistatus og Buccolam tæt med hensyn til registrering af eventuelle bivirkninger inklusiv manglende effekt.
Dansk Epilepsiforening er glade for, at myndighederne har lyttet til de mange saglige argumenter foreningen har fremført i denne sag.
Det er fortsat beklageligt, at man ikke sikrer de som har behandlingsmæssig optimal effekt af Epistatus, retten til fortsat behandling med dette præparat uden de store administrative sværdslag.
Dansk Epilepsiforening vil på den baggrund naturligvis fortsat følge området tæt.
Læs hele brevet til Dansk Epilepsiforening fra Sundhedsstyrelsen her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev