29.12.2010

Bombe under fleksjobordning

Danske Handicaporganisationer (DH) har bedt Dansk Epilepsiforening om at kommentere regeringens fremsatte forslag til en reform af reglerne for tilkendelse af førtidspension og fleksjob. Helt overordnet har foreningen følgende kommentarer:

Det foreliggende oplæg ligner en bombe under den eksisterende hjælp som ydes indenfor især fleksjobområdet.
 

Det bliver generelt væsentligt mere besværligt for alle parter – borgere, arbejdsgivere og kommunen – at finde frem til den rette hjælp.
 

Ingen af de nuværende førtidspensionister eller personer i fleksjob berøres – det fremhæves på ministeriets hjemmeside. Men der er sproglige uklarheder, som kræver at det nøje afklares hvorledes eksisterende fleksjobbere og førtidspensionister evt. berøres af regeringens planer.

Dansk Epilepsiforening uddyber sine kommentarer og viser bl.a., hvordan reformen, hvis den gennemføres, vil føre til, at arbejdsgivere vil satse på deltidsansættelser af medarbejdere på ordinære vilkår frem for ansættelse af personer i fleksjob. Og dermed vil personer, der er visiteret til fleksjob, blive henvist til en tilværelse på ledighedsydelse eller evt. kontanthjælp uden udsigt til ansættelser i hverken fleks- eller ordinære job.

Kommentarerne bliver Dansk Epilepsiforenings bidrag DH´s hjemmesidetema om førtidspension og fleksjob. Her har DH, der er paraplyorganisation for 32 patient- og handicaporganisationer, samlet en række kommentarer til reformudspillet. Generelt er pointen i kommentarerne, at intentionerne om rummeligt arbejdsmarked og færre unge på førtidspension er gode, men det konkrete udspil ligger et sted mellem kritisabelt og katastrofalt.

På temasiden er der bl.a. en artikel fra Altinget, hvor DH´s formand, Sig Langvad, bliver spurgt, hvad reformen vil betyde for personer med funktionsnedsættelse:

”Den vil betyde bureaukrati. Den vil betyde mindre retssikkerhed. Den vil betyde lavere indtægtsgrundlag, og den vil ikke betyde særlig meget nyt arbejde,” svarer han.

Dansk Epilepsiforenings formand, Lone Nørager Kristensen, ville have givet samme svar på det spørgsmål.

(Kilde: Dansk Epilepsiforening og DH´s hjemmesidetema om førtidspension og fleksjob)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev