04.03.2014

Brugerinddragende hospital

Et stort projekt skal for første gang i Danmark implementere metoder, der sikrer, at samtlige patienter på hospitalet bliver inddraget i behandlingen. Det er Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS), der har modtaget støtte fra TrygFonden til et samarbejdsprojekt med Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
Det er veldokumenteret både i Danmark og udlandet, at inddragelse af patienter styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet. Inddrager man patienterne i eget forløb, øger man patienttilfredsheden, skaber bedre behandlingsresultater og undgår i stigende grad fejl og utilsigtede hændelser.
Selv om man mange steder i Danmark arbejder med brugerinddragelse, er det endnu ikke lykkedes at indføre en systematisk inddragelse af patienterne på nationalt plan. Det skal ske nu.
"Vi skal i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital skabe det første brugerinddragende hospital i Danmark. Vi fokuserer på to anerkendte metoder, og målet er at implementere dem sideløbende på alle hospitalets afdelinger, så vi på den måde også kan ændre kulturen på hospitalet. Det skal være naturligt at inddrage patienterne. Når projektet kører i Århus, er det planen at sprede erfaringerne til resten af landet," siger direktør Morten Freil fra ViBIS. Læs mere om projektet på ViBIS hjemmeside (Kilde: ViBIS) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev