10.04.2014

Checkliste til anfaldsobservation

Center for Kliniske Retningslinjer har udgivet et sæt ”Retningslinjer for struktureret anfaldsobservation”. En struktureret anfaldsobservation er en vigtig del af grundlaget for at kunne stille en korrekt diagnose og vælge den bedste behandling og om muligt reducere frekvensen af anfald.
Formålet med retningslinjerne er at strukturere observation af epilepsi- og epilepsilignende anfald hos patienter fra 0 til over 80 år. De bedre anfaldsregistreringer, der blandt andet indeholder en tjekliste, skal gøre det nemmere, at kunne stille en korrekt diagnose, vælge den bedste behandling og reducere frekvensen af anfald.
Retningslinjerne består blandt andet af tre anbefalinger og en tjekliste til anfaldsobservation:
1. Struktureret anfaldsobservation kan have betydning for udredning af epilepsisuspekte anfaldsfænomener. Det kan anbefales at den enkelte afdeling udarbejder egne interventionsforslag med henblik på at strukturere anfaldsobservationen. Det kan for eksempel være i form af tjekliste. Tjeklisten kan hentes her 2. Træning og erfaring med at observere anfald og dokumentere disse, kan lokalt igangsættes og gennemføres via oplæring i struktureret anfaldsobservation af det sundhedsfaglige personale. Dette med henblik på at sikre den højest mulige pålidelighed af anfaldsobservationen.
3. En anfaldsbeskrivelse kan ikke stå alene i udredningsfasen, og må så vidt muligt suppleres med EEG og andre diagnostiske tiltag. Et eksempel kunne være optagelse på video eller optagelse på mobiltelefon . En struktureret anfaldsbeskrivelse med en høj detaljeringsgrad kan bidrage til en korrekt diagnosticering af patienten.
Hos Center for børn med handicap i Københavns Kommune har man allerede haft positive erfaringer med retningslinjerne. Centeret har udarbejdet en instruks, hvor anbefalingerne fra retningslinjerne er indskrevet, så de er anvendelige i det daglige for de pædagogiske medarbejdere.
Derudover har de i forbindelse med lancering af et nyt elektronisk dokumentations system (CSC social) i Københavns kommune, udarbejdet et anfaldsobservationsskema, som tager udgangspunkt i tjeklisten fra den kliniske retningslinje. Skemaet er tilrettet pædagogisk personale, så fagudtryk er ændret til danske gloser. Det brugervenlige anfaldsobservationsskema uden fagudtryk kan hentes her Marlene Linnebjerg Kudsk, der er centersygeplejerske i Center for børn med handicap, fortæller: ”Vi er stadig i implementeringsfasen, men jeg har indtryk af, at når skemaet er i brug så giver det øget fokus på en mere detaljeret anfaldsobservation. Der foregår samtidig læring i forhold til anfaldsobservationen, da medarbejderen ved udfyldelse af skemaet efterhånden får større viden om hvad, man skal være opmærksom på, når man observere et anfald.”
”På vores aflastningsinstitutioner har det også givet mening at anvende skemaet, da man kan printe skemaet  og sende det til forældrene. Derved får forældre mere kvalificeret oversigt over vore observationer, som de kan tage med videre til lægen,” siger Marlene Linnebjerg Kudsk.
Hun mener, at retningslinjerne også kan bruges af andre end fagpersoner: ”For eksempel kan tjeklisten anvendes af alle, hvis man vel at mærke ændrer fagudtrykkene. Når man har gennemgået tjeklisten, så ved man til næste gang hvad man skal se efter. Jeg tænker også, at det kan give mening at angive retning i de observationer der er hensigtsmæssige, også over for familiemedlemmer.”
”Retningslinjer for struktureret anfaldsobservation” er udarbejdet af tre epilepsisygeplejersker fra Epilepsihospitalet på Filadelfia: Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske på Center for Neurorehabilitering, Trine Arnam-Olsen Moos, Udviklingssygeplejerske på Epilepsiafsnittet for Voksne og Vibeke Stubbings, Master i Klinisk Sygepleje, Klinisk Specialesygeplejerske og Udviklingssygeplejerske i Børneambulatoriet og Forskning & udviklingsafdelingen. Center for Kliniske Retningslinjer har godkendt og udgivet retningslinjerne. Den kliniske retningslinje med tjekliste kan ses og downloades her Læs mere om epilepsianfald (Kilde: Center for Kliniske Retningslinjer og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev