28.03.2017

Danske forskere ser på dødsrisiko ved epilepsi

Børn og unge med epilepsi, har større risiko for at dø inden de fylder 30 år, end børn og unge uden epilepsi.

 

Danske forskere har fulgt børn og unge med epilepsi gennem 30 år og blandt andet opgjort, hvor mange af dem der dør i sammenligning med jævnaldrende uden epilepsi.

Epilepsi er meget forskellig. Og det skal understreges, at risikoen for at dø er meget forskellig fra person til person.

Forskningen, der er finansieret af Epilepsiforeningens forskningsfond Inge Berthelsens Legat, er udført af professor ved Rigshospitalets Neurocenter Poul Jennum samt professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, KORA.

Dødeligheden er opgjort som en slags gennemsnit hos en meget stor gruppe af mennesker over lang tid.

I gruppen med tidlig epilepsidiagnose (0-5 år) indgik 3.123 personer og en kontrolgruppe på 6.246 per­soner uden epilepsi. I dette studie havde gruppen med epilepsi 14 gange højere risiko for at dø fra de fik diagnose og 30 år frem end personer i gruppen uden epilepsi.

I gruppen med epilepsidiagnose i aldersgruppen 6-20 år indgik 6.246 personer og en kontrol­grup­pe på 10.036 per­soner uden epilepsi. I dette studie havde gruppen med epilepsi 6 gange højere risiko for at dø fra de fik diagnosen og 30 år frem end personer i gruppen uden epilepsi.

Epilepsiprofessor forklarer risikoen nærmere

Professor og børne neurolog på Rigshospitalet Peter Uldall er ikke alarmeret over undersøgelsens resultater og forklarer i et interview med Epilepsiforeningen hvorfor.

Risikoen for følgesygdomme og død er reel, men det er vigtigt, at man skelner mellem de mange forskellige epilepsiformer (syndromer), siger han: ”Ulempen ved den nye forskning er at den ikke kan skelne mellem disse og derfor bliver alle med epilepsi forskrækket. For mange epilepsisyndromer er risikoen for at have eller få andre sygdomme eller dø ekstrem lille og svarende til befolkningen uden epilepsi. De gælder f.eks. børneabsence epilepsi, rolandisk epilepsi eller juvenil myoklon epilepsi.”

I et mailinterview har vi talt med professoren om årsagerne til at børn og unge med epilepsi og får mange følgesygdomme, hvorfor der er øget dødelighed og hvad man kan gøre.

Du kan læse interviewet med Peter Uldall her.

Forskerne har ikke i dette studie undersøgt årsagerne til risikoen for tidligere død ved epilepsi i store patientgrupper. Der skal mere forsk­ning til at afklare, om dødsårsagerne blandt en stor gruppe med epilepsi findes i graden af følgesygdomme, i selve epilepsien og baggrunden for denne, af anfald eller af behandlingen.

Undersøgelserne af følgesygdomme og dødelighed er led i en række undersøgelser af konsekvenserne ved epilepsi. Du kan læse om alle de andre undersøgelser her.

(Kilde:  Epilepsiforeningen og “Morbidity and mortality of childhood and adolescent onset epilepsy: A controlled national study”.  Epilepsy & Behavior nr. 66, 2017)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev