31.07.2013

DH-politik om adgang til sundhed

I dag oplever mennesker med handicap dårligere sundhed og dårligere adgang til sundhedsvæsenet end andre borgere i Danmark. Ulighederne skyldes mange forskellige barrierer afhængig af hvilken funktionsnedsættelse, der er tale om – fx manglende viden om og fokus på handicap blandt sundheds- og støttepersoner, utilgængelige faciliteter og behandlingstilbud samt diskriminerende brugerbetaling. Ulighederne strider mod det grundlæggende princip i Danmark om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og mod forpligtelserne i FN’s handicapkonvention.
 
Med udgangspunkt i handicapkonventionen sætter DH’s strategiplan fokus på handicaprelateret ulighed i sundhed. Strategiplanen beskriver således, hvordan DH vil arbejde for tilgængelighed og lige rettigheder til alle relevante sundhedstilbud samt fuld kompensation af handicaprelaterede udgifter til sundhedsydelser.
 
Politikpapiret indeholder en række forslag til løsninger, der kan medvirke til at nedbringe handicaprelateret ulighed i sundhed på fire konkrete områder: Kompensation frem for brugerbetaling, bedre sundhedstilbud til oversete grupper, frit sygehusvalg for alle og handicapperspektiv i folkesundhedsindsatsen.

Læs politikpapiret på DHs hjemmeside 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev