21.02.2012

Dødstal for epilepsi stiger

"Dødsårsagsregisteret for 2010" viser, at danskerne lever længere, og der er et fald i dødeligheden for næsten alle sygdomme – undtagen epilepsi, hvor der tvært imod er en dramatisk stigning.
Så mange dødsattester har angivet dødsårsagen som epilepsi siden 1995:
1995: 53.
2000: 62.
2005: 97.
2008: 92.
2009: 112.
2010: 127.
Afdelingslæge på Århus Universitetshospital Jakob Christensen synes stigningen er bekymrende: "En del af stigningen skyldes at der bliver flere ældre – men der er stadig tale om mere end en fordobling, når man justerer for alder."
"Måske kan der være tale om, at der er kommet mere fokus på, at man faktisk kan dø af epilepsi – f.eks. SUDEP. Det kan derfor være svært at sige om der er tale om en reel stigning eller ej."
SUDEP er den engelske forkortelse for pludselig og uventet død grundet epilepsi.
"Hvis man kommer ud som retslæge, og ved at den afdøde havde epilepsi og ikke kan finde nogen årsag, så vil man muligvis registrere dødsårsagen som epilepsi," siger Jakob Christensen, der beklager, at forskning i SUDEP er blevet vanskeligere, da færre og færre efterladte tillader, at den afdøde bliver obduceret, så man kan undersøge dødsårsagen nærmere.
Det fordoblede dødstal kan også skyldes andre ting end flere tilfælde af SUDEP: "Man må være åbne over for alle muligheder. Man kan ikke udelukke noget som helst. De nyere epilepsipræparater mindsker risikoen for SUDEP, men man kan ikke udelukke, at de øger dødsrisikoen ved fx at påvirke hjertet. Men generelt vil jeg ikke mistænke medicinen for at være årsag til den øgede dødelighed. Det mest sandsynlige er, at epilepsi oftere registreres som dødsårsag, og der reelt ikke er tale om nogen drastisk stigning," siger Jacob Christensen.
Jacob Chistensen mener, at de øgede tal for dødelighed og dødsårsager hos epilepsipatienter i det hele taget er noget, der er behov for at forske mere i.
Dødårsagsregisteret udgives af Sundhedsstyrelsen og er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsstyrelsen.
(Kilde: Dansk epilepsiforening og Sundhedsstyrelsens "Dødsårsagsregisteret for 2010")

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev