15.11.2012

DP og DH skuffet over finanslov

Dansk Epilepsiforening er medlem af både Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer. Og de to paraplyorganisationer er ikke tilfredse med finanslovsaftalen.
Fra 1. september næste år skal den såkaldte "udredningsgaranti", som skal sikre patienter med tegn på alvorlig sygdom en hurtigere vej til diagnose og behandling, træde i kraft. Danske Patienter frygter, at der ikke er sat tilstrækkelige midler af i finansloven til den udbygning af kapaciteten på sundhedsområdet, som er en forudsætning for implementering af den nye udredningsgaranti: "Kapacitetsudbygning i sundhedsvæsenet er en forudsætning for, at man kan implementere udredningsgarantien, og dermed udrede patienter inden for en måned. Og det kræver store investeringer," siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter i en pressemeddelelse.
Danske Patienter er generelt skuffede over finanslovsaftalen: "Danske Patienter er bekymrede for den historisk lave vækst i sundhedsudgifterne," skriver de på deres hjemmeside: "Den meget lave vækst hænger slet ikke sammen med det faktum, at vi i Danmark får et stigende antal kronisk syge og en stigende andel af ældre borgere."
Danske Patienter kritiserer også at finanslovsaften slet ikke berør rehabiliteringsområdet, som trænger til et gevaldigt løft. Danske Patienter peger på, at manglende rehabilitering ikke kun har store konsekvenser for patienterne, men også for samfundsøkonomien. Da manglende rehabilitering betyder forlængede sygemeldinger og patienter, der ryger helt ud af arbejdsmarkedet.
Den anden paraplyorganisation på handicapområdet, Danske Handicaporganisationer, er også skuffet over finanslovsaftalen.
"Enhedslisten har sat sit præg på finansloven for 2013, men har ikke været i stand til at rette op på de seneste års forringelser på handicapområdet eller de aktuelle kommunale besparelser, som personer med handicap dagligt møder i kommunerne," skriver Danske Handicaporganisationer på deres hjemmeside.
Danske Handicaporganisationer synes de forbedringer aftalen rummer er utilstrækkelige. Forbedringerne er dækning for nogle i forbindelse med store udgifter til skader på tænder, initiativer til at forbedre erhvervsfrekvensen blandt personer i fleksjob og et styrket tilsyn af institutionelle tilbud til de mest sårbare børn, unge og voksne:
"Helhedsindtrykket er desværre fortsat, at det danske velfærdssamfund er blevet beskåret og forringet, når man ser på det gennem handicappolitiske briller. Man kan sige, at for at se forbedringerne i det store perspektiv, skal man have den store lup frem," skriver Danske Handicaporganisationer på deres hjemmeside. Læs Danske Handicaporganisationers holdning til finansloven Læs Danske Patienters holdning til finansloven (Kilde: Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer)
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev