Skal man juble eller græde over finansloven?

15.11.2012

Når man ser på finansloven med epilepsi-briller, så er det første man får øje på selvfølgelig, at patienter med epilepsi nu endelig får ret til vederlagsfri behandling af ulykkesbetingede tandskader som følge af epilepsi-anfald. Som man kan se i vores finanslovs-tema, er det noget vi har kæmpet for i mange år.
Men når man så ser på resten af finansloven, så er der nok mange, der især vil huske den for alle de ting, den ikke indeholder: En kompensation for de mange års nedskæringer på handicapområdet, en ordentlig løsning på den ødelagte fleksjobreform og flere tiltrængte midler til sundheds- og handicapområdet. Ting som for eksempel Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter fornuftigt nok peger på i vores finanslovstema.
Omvendt kan man droppe nej-hatten, være positiv og se på de ting, der, trods alt, ligger i finanslovsaftalen, og som kan betyde noget positivt for blandt andet visse personer med epilepsi. Det er alle de ting, man kan læse om i finanslovstemaets artikel om ”Det betyder finansloven for dig med epilepsi.” Det er for eksempel den nævnte tandaftale, forskellige lappeløsninger der skal skaffe flere i fleksjob, en særlig ungeindsats, en særlig uddannelsespulje, støtte til socialøkonomiske virksomheder, bedre indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder samt et nyt socialtilsyn for bosteder.
Skal man juble eller græde, give dem fingeren eller give dem sin opbakning? Hvad synes du?
Af Lone Nørager Kristensen, landsformand