10.04.2013

DP om reform-evaluering

Danske Patienter er overordnet positive over for de stramninger af samarbejdsrelationen mellem almen praksis, kommune og region, som evalueringen af kommunalreformen lægger op til, og at velkendte problematikker bliver yderligere belyst.
 
Danske Patienter har afgivet høringssvar til evalueringen. I høringssvaret fokuserer Danske Patienter blandt andet på problemerne med kvaliteten af rehabiliteringsindsatserne i kommunerne og det mangelfulde samarbejde på tværs af regioner og kommuner. 
Læs Danske Patienters høringssvar  
Regeringen har i overensstemmelse med sit regeringsgrundlag iværksat en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Evalueringen har fokus på sundhedsområdet, socialområdet samt de specialiserede undervisningstilbud, natur og miljøområdet og regional udvikling.
 Læs "Evaluering af kommunalreformen (pdf) – afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen, marts 2013" 
 
(Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev