24.10.2012

DP søger bisiddere

Danske Patienter har fået midler til at etablere et korps af 6-8 frivillige bisiddere på forsøgsbasis. Derfor søger sekretariatet nu frivillige, der ønsker at stille op.

Bisidderne skal hjælpe patienter, der i forbindelse med klagesager har en såkaldt dialogsamtale med repræsentanter fra den institution eller afdeling, de har klaget over.

Bisidderne skal have erfaring med at arbejde med mennesker– det kan være i form af en faglig baggrund som f.eks. sygeplejerske eller socialrådgiver eller som frivillig i f.eks. en patientforening.
 
Bisidderne skal støtte patienterne i at få det ønskede forløb og udbytte ud af den lokale dialog – uden at ”føre” en sag.
   
Bisidderne skal deltage i de indledende kurser og i evalueringen af bisidderordningen.
 
Bisidderne skal overholde de rammer, Danske Patienter sætter for arbejdet. f.eks. skal de overholde tavshedspligten i forhold til patienternes private forhold.
 
Bisidderne skal deltage i cirka to dialogsamtaler om måneden i projektperioden. Det forventede tidsforbrug er to til fem timer per patient.

Læs mere her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev