13.06.2012

Dyrt at være handicappet

Danske Handicaporganisationer (DH) har offentliggjort sin undersøgelse: ”Et indblik i levevilkårene for mennesker med handicap på offentlig forsørgelse”.
Dansk Epilepsiforening har deltaget i arbejdsgruppen bag udarbejdelse af rapporten og har bidraget med viden fra bl.a. vores forskellige medlemsundersøgelser.
DH’s levevilkårsundersøgelse viser, at det er dyrt at have et handicap og være på offentlig forsørgelse. Mennesker med handicap har ofte ekstra udgifter som følge af deres handicap, der betyder, at pengene hurtigt slipper op og der ofte må træffes valg om afsavn. Der er ofte tale om en varig situation, og ikke en midlertidig og forbigående tilstand, som betyder økonomiske udfordringer over lang tid – ikke et liv i sus og dus.
DH har derfor gennemført en undersøgelse blandt sine 32 medlemsorganisationer, hvor alle organisationerne er blevet spurgt om, hvordan de oplever deres medlemmers levevilkår på offentlig forsørgelse. Så der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men en kvalitativ undersøgelse af, hvordan levevilkårene opleves i dag.
Levevilkårsundersøgelsen bekræfter, at det særligt er på områderne bolig, transport, sundhed og sociale netværk, at mennesker med handicap løbende må fravælge og dermed lide afsavn. I undersøgelsen har 57 pct. af DH’s medlemsorganisationer, som har svaret, vurderet, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse har svært ved at opretholde en minimumslevestandard6 i en stor del af deres liv.
Med sine tal, personeksempler, henvisninger til andre rapporter og anden data rammer rapporten lige ned i den aktuelle debat om førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og andre offentlige ydelser. Og rapporten viser et andet og mere nuanceret billede af handicappedes levevilkår og muligheder her i år 2012.
(Kilde:  ”Et indblik i levevilkårene for mennesker med handicap på offentlig forsørgelse”. )

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev