02.03.2016

Eksperternes behandlingsvejledninger

Epilepsi er meget individuelt, så den bedste behandling er også noget individuelt. Men der findes både kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der bygger på faglig evidens, og nye behandlingsvejledninger fra Dansk Neurologisk Selskab (DNS), hvor formålet er at sikre hurtig og nem adgang til national konsensus for diagnose og behandling.

Vi spurgte Helle Hjalgrim, formanden for epilepsilægernes faglige selskab, Dansk Epilepsiselskab (DES), hvordan hun synes, patienter og neurologer bør forholde sig til NKR og nNBV?

“Det ville være godt, hvis der blev ført en aktiv kampagne for at gøre neurologer og pædiatere opmærksom på at der rent faktisk foreligger vejledninger/anbefalinger der er nyere end det mere end 10 år gamle referenceprogram fra SST”, svarede overlægen, der også er lægelig direktør på Epilepsihospitalet Filadelfia.

Dansk Neurologisk Selskab (DNS) har siden 2015 udarbejdet en række behandlingsvejledninger til neurologer – bl.a. om behandling af epilepsi. Vejledningerne opdateres hvert år. Dansk Neurologisk selskabs ”neurologiske Nationale Behandlingsvejledning” (nNBV) består nu af anbefalinger på seks områder:

Epilepsidiagnose og klassifikation. Her er formålet at vejlede den neurologiske læge i diagnostik og klassifikation af epilepsi.

Antiepileptisk behandling. Her er formålet en vejledning af den neurologiske læge i behandling af epilepsi hos den voksne patient.

Valg af antiepileptisk præparat. Her er formålet at give den neurologiske læge en kort gennemgang af de oftest brugte epilepsimediciner. (AEDs).

Behandling af status epilepticus. Her er formålet at sikre en hurtig og ensartet behandling af status epilepticus hos voksne (over 15 år).

Behandling af epilepsi under graviditet, fødsel og efter fødsel. Her er formålet at vejlede den neurologisk læge i behandling af kvindelige epilepsipatienter i fertil alder, herunder specielt gravide epilepsipatienter.

Behandling af epilepsi hos ældre. Her er formålet at vejlede den neurologiske læge i behandlingen af epilepsi, som opstår hos ældre, dvs. efter 65 års alderen.

9 anbefalinger for behandling af børn med epilepsi

Sundhedsstyrelsen udgav i 2015 “National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge” (NKR). Formålet er, at give evidensbaserede nationale anbefalinger på udvalgte områder for udredning og behandling af børn og unge, hos hvem der er mistanke om epilepsi.
I NKR finder man bl.a. dette overblik over anbefalingerne:

  • Det er god praksis at udelade MR-skanning af hjernen til børn og unge mellem 2 og 18 år, hos hvem der ud fra klinik og EEG kan stilles diagnosen Rolandisk epilepsi, juvenil myoklon epilepsi, børneabsenceepilepsi eller juvenil absenceepilepsi.
  • Det er god praksis at foretage langtids video-EEG hos børn og unge under 18 år ved uafklarede anfald, både når der er tvivl om klassifikation af epileptiske anfald og syndromer, og når der er mistanke om non-epileptiske anfald.
  • Det er god praksis at overveje seponering af antiepileptisk behandling efter 2 års anfaldsfrihed hos børn og under 18 år med epilepsi af strukturel årsag. Beslutningen bør træffes i tæt samråd med patienten og familien.
  • Overvej at behandle børn og unge under 18 år med epileptiske anfald, der varer længere end 3-5 minutter, med buccal midazolam frem for rektal diazepam, idet der er lavere risiko for recidiv af anfald ved brug af buccal midazolam. Ved beslutning tages hensyn til praktiske forhold og sociale hensyn til større børn og unge.
  • Overvej at anvende valproat iv frem for phosphenytoin iv til børn og unge under 18 år med benzodiazepin-refraktært konvulsivt status epilepticus. Der er i studierne ikke påvist forskel i anfaldsbrydende effekt eller skadevirkninger af valproat iv i forhold til phosphenytoin iv for børn og unge under 18 år med benzodiazepin-refraktært status epilepticus. Erfaringer fra indrapporterede skadevirkninger har imidlertid vist risiko for fejldosering ved anvendelse af phosphenytoin iv.
  • Det er god praksis ved kontraindikationer til valproat og vanskeligheder ved at anvende phosphenytoin iv at overveje at anvende levetiracetam iv ved benzodiazepin-refraktært status epilepticus.
  • Overvej at udrede børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi med henblik på epilepsikirurgi
  • Overvej at behandle børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi med ketogen diæt.
  • Overvej at udrede børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi med henblik på behandling med nervus vagus stimulator.

Du kan hente Sundhedsstyrelsens “National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge” gratis som pdf her Det ti år gamle program, formanden for Dansk Epilepsiselskab henviste til, er “Referenceprogram for epilepsi” udgivet i 2005 af Sundhedsstyrelsen
(Kilde: Sundhedsstyrelsen, nNBV og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev