Database skal styrke epilepsibehandlingen  

Epilepsiforeningen får et stort ønske opfyldt: En ny database skal registrere kvaliteten af epilepsibehandlingen, så erfaringerne kan bruges til at forbedre behandlingen

 

Hvordan behandles epilepsi i praksis, og hvor godt virker det? Og er der dele af behandlingen, der kan gøres bedre? De spørgsmål kan en kommende kvalitetsdatabase give svar på.

Epilepsiforeningen har sammen med epilepsilægernes videnskabelige forening, Dansk Epilepsi Selskab (DES), og Epilepsihospitalet Filadelfia arbejdet for, at der bliver oprettet en national kvalitetsdatabase, der systematisk kan følge op på kvaliteten af for eksempel diagnostik, behandling og rehabilitering.

På en del andre sygdomsområder har man en sådan kvalitetsdatabase, og nu kommer der også en på epilepsiområdet. Det er RKKP, regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, der har meddelt, at de har prioriteret epilepsidatabasen til etablering i 2022-2023.

image

Det her er – eller kan blive – virkeligt stort

Lone Nørager Kristensen

En national klinisk kvalitetsdatabase indsamler og behandler informationer om den sundhedsfaglige behandling af en nærmere afgrænset patientgruppe – her patienter med epilepsi. Informationerne til databasen kommer fra de sygehusafdelinger, der behandler epilepsipatienter.

Informationerne fortæller om enkelte dele af et patientforløb, så afdelingerne kan se, hvor i behandlingen, der eventuelt bør ske forbedringer. Tilsammen kan informationerne give et billede af den samlede behandlingskvalitet.

Epilepsiforeningens formand; Lone Nørager Kristensen, glæder sig over nyheden: ”Det her er – eller kan blive – virkeligt stort, da det basalt set handler om at kunne følge epilepsiområdet langt mere systematisk, end man gør i dag. Hvis man ved mere om, hvad man gør, og hvordan det virker, kan det bruges til at styrke behandlingen af epilepsi”.

Kilde

Dansk Epilepsi Selskab, Sundhed.dk og Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev