21.05.2014

Epilepsi får retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har netop besluttet, at der skal laves nationale kliniske retningslinjer for behandling af epilepsi hos børn og voksne – arbejdet er planlagt til at starte op i løbet af sommeren 2014.
50.000 danskere har epilepsi, og hver dag får i gennemsnit 12 mennesker i Danmark stillet diagnosen epilepsi. De nye retningslinjer kan få meget stor betydning for de menneskers behandlings- og sygdomsforløb, mener Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
”Det er en af de mest glædelige oplysninger jeg har fået i min tid som formand for Epilepsiforeningen,” udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen. Hun fortsætter: ”Vi har kæmpet for det her i årevis, og nu har indsatsen altså båret frugt. Vi har igennem meget lang tid været vidne til meget store forskelle i de behandlingstilbud der knytter sig til epilepsi i Danmark”
”Vi har igennem lang tid været vidne til store forskelle i de behandlings- og rehabiliteringstilbud der knytter sig til epilepsi i Danmark. Med nationale kliniske retningslinjer for behandling af både børn og voksne, forventer jeg at behandling og rehabilitering på epilepsiområdet vil bevæge sig i den rigtige retning, og medvirke til at skabe det nødvendige evidens- og praksisbaserede fokus på hvordan vi hurtigst muligt får hjulpet flest muligt bedst muligt. Det gælder i særlig grad de mange som har en svært behandlelig epilepsi; det er ca. hver tredje af alle som får diagnosen. Så det er mange det drejer sig om, og mange mennesker man derfor forhåbentligt kan hjælpe til den bedst opnåelige tilværelse – på trods af epilepsien. Derfor er jeg glad – meget glad!” udtaler landsformanden.
Hun fortsætter: "Der er al mulig grund til at anerkendes Sundhedsstyrelsen for at udvælge området; det er meget vigtigt at landets højeste sundhedsfaglige instans fokuserer på epilepsiområdet – og det må man sige er sikret den kommende periode ved denne udvælgelse. Vi vil spændt følge arbejdet, og medvirke til at udbrede resultaterne.”
Nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper – baseret på evidens for virkningen og bedste praksis.
Dansk Epilepsiforening har anbefalet at man i særlig grad fokuserer indsatsen for den relativt store gruppe som ikke kan hjælpes til komplet anfaldsfrihed. Foreningen påpeger at nationale klinisk retningslinjer skal medvirke til: ”…at sikre klinikere og patienter et bedre og hurtigere henvisningssystem så diagnosticerings- og rehabiliterings processen kan opkvalificeres og så prioriteringen af den intraktable patient opprioriteres. De sværest belastede patienter skal sikres så få følgevirkninger af epilepsi og tilhørende komorbiditet som muligt.” Læs Dansk Epilepsiforenings forslag til emne for kommende national klinisk retningslinje: ”Udredning og behandling af intraktabel epilepsi hos børn og Voksne” (Kilde: Sundhedsstyrelsen og Dansk Epilepsiforenng)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev