09.05.2016

Epilepsi og udredningsret

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, har haft en kronik i Søndagsavisen om de problemer, som vi ser, når det drejer sig om vores medlemmers ret til udredning inden for en periode på 30 dage. Du kan læse kronikken her Hvis du er syg og bliver henvist til et sygehus, så du ret til at få en udredning af din lidelse inden for 30 dage. Kan dit sygehus ikke overholde denne frist, skal regionen sørge for, at du bliver udredt på et andet sygehus eller på et privathospital, som regionen har indgået aftale med. Nogle gange er det af faglige årsager – ikke er muligt at udrede dig fuldt ud inden for en måned. I disse tilfælde skal der ifølge udredningsretten som minimum foreligge en plan for den resterende udredning.
30 dage – det lyder godt, men i Dansk Epilepsiforening hører vi ofte fra nye medlemmer, som bruger mange uger, måneder eller år på at få en korrekt udredning af deres epilepsi. Anledningen til vores kronik var en artikel fra Søndagsavisen, som afslører betydelige problemer med at overholde udredningsretten på vores område. Kun 10% af de patienter, som venter på en klinisk neurofysiologisk undersøgelse (som også anvendes i forbindelse med diagnosticering af epilepsi) får den inden for de 30 dage. Og når det gælder hele det neurologiske område, hvor også epilepsi hører, så overholdes udredningsretten kun i 40 % af tilfældene.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: ”Udredningsretten ser måske godt ud på papiret, men fra mange – rigtigt mange – samtaler i foreningens rådgivningstelefoner, hører vi ofte om problemfyldte og langvarige udredningsforløb, hvor der kan gå lang tid, før man ender hos specialisterne på området. ”

Prioritering i sundhedsvæsnet  

I Dansk Epilepsiforening ved vi godt, at epilepsi kan være en svær diagnose at stille. Opgørelser fra Epilepsihospitalet Filadelfia har tidligere vist, at 40 % af de henviste patienter slet ikke har epilepsi. Men der er ingen tvivl om, at forklaringen på, at så mange epilepsi-patienter ikke blive udredt til tiden, også handler om prioriteringer i sundhedsvæsnet. F.eks. fremgår det af dette debatindlæg af formand for danske regioner Bent Jensen og formand for Dansk Neurologisk Selskab Mads Ravnborg, at der ganske enkelt mangler neurologer. Det betyder, at ventetiden på neurologiske undersøgelse er blandt de længste.
Det er på ingen måde tilfredsstillende. Mennesker med en mulig epilepsi bør ikke vente længere end andre patienter på at få stillet en korrekt diagnose. Vi ved, at ventetiden har konsekvenser. Jo længere tid, der går, jo mere påvirker epilepsien det enkelte menneske. Dansk Epilepsiforening vil derfor i nærmeste fremtid rette henvendelse til de ansvarlige sundhedsmyndigheder –  i første omgang Danske Regioner – og bede dem give et bud på, hvad de har tænkt sig at gøre ved problemet.  

Læs mere

Lones kronik i Søndagsavisen Artikel i Søndagsavisen om manglende overholdelse af udredningsretten Debatindlæg af Mads Ravnborg og Bent Hansen  Vores side om diagnosticering af epilepsi (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev