20.10.2011

Epilepsibehandlingen sættes 20 år tilbage

Den driftsaftale, som Danske Regioner og Epilepsihospitalet har underskrevet sætter dansk epilepsibehandling 20 år tilbage. I går var jeg på TV2 Fyn i debat med næstformand i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen, som siger, at det er et ”ønske om at modernisere aftalen mellem Danske Regioner og den selvejende institution Epilepsihospitalet Filadelfia”, der ligger bag den nye driftsaftale. Problemet er blot, at denne modernisering fjerne ca. 70 mio. kr. i driftsmidler fra Epilepsihospitalet sammenlignet med 2011, hvor driften er på ca. 150 mio. kr.
Moderniseringen, som Poul-Erik Svendsen taler om, fjerner altså næsten halvdelen af Epilepsihospitalets budget. Derfor må selv en regionalpolitiker kunne gennemskue, at behandlingstilbud lukker. Så når Poul-Erik Svendsen til TV2 Fyn d. 19.10. siger, at patienterne fortsat kan behandles på Filadelfia, så taler han enten mod bedre vidende, eller også ved han ganske enkelt ikke hvad han udtaler sig om.
Nedskæringen betyder bl.a., at to unikke afdelinger lukkes. Det er afdelingerne Ungdomsafdelingen og Havehuset, som under indlæggelse behandler udviklingshæmmede med svær epilepsi. Begge afdelinger er af Sundhedsstyrelsen defineret som funktioner, regionerne selv skal være med til at varetage. Så når Danske Regioner fjerner 70 mio. kr. fra
Epilepsihospitalets drift, og samtidig understreger, at hospitalet skal varetage de højst specialiserede funktioner, tvinger man jo Epilepsihospitalet til at skære ned andre steder.
Poul Erik Svendsen udstiller med sine forklaringer Regionernes totale uansvarlighed, for ingen regioner har f.eks. sengepladser til de udviklingshæmmede voksne epilepsipatienter. Og når Epilepsihospitalet skal spare så meget på så kort tid, men samtidig skal fastholde de mest specialiserede tilbud, så må Regionerne løfte det, der bliver skåret væk. Desværre findes eneste sengepladser til disse patienter på Epilepsihospitalet, så Regionerne fjerner reelt behandlingsmuligheder for helt specifikke patienter med sine krav om nedskæringer.
At Regionerne dermed sætter epilepsibehandlingen for disse patientgrupper årtier tilbage bliver ikke bedre af, at Sundhedsminister Astrid Krag i et skriftligt svar til Venstres Sundhedsordfører Louise Schack Elholm afviser, at gribe ind: ”Efter min opfattelse er det regionernes opgave at finansiere sygehusbehandling indenfor de aftalte økonomiske rammer”, svarer Sundhedsministeren.

Ansvaret ligger med andre ord entydigt hos Danske Regioner, og det er skandaløst, at Regionernes behov for at ”modernisere” en driftsaftale på denne måde får lov til at skade de svageste epilepsipatienter
Af Landsformand Lone Nørager Kristensen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev