13.10.2011

Tynde svar fra Sundhedsministeren

I folketingets spørgetid tirsdag blev Sundheds og Forebyggelses-minister Astrid Krag konfronteret med spørgsmål fra Liselott Blixt (DF) om fremtiden for Havehusets og Ungdomsafdelingens patienter. Ministeren svarede blot, at hun kan konstatere, at Regionsformand Steen Bach Nielsen og Formand for hospitalet Kjeld Møller Pedersen er glade for at være nået til enighed og underskrevet en driftsoverenskomst.

Forelagt hospitalets egne udtalelser om, at hospitalet fortsat mangler op mod 70 mio. kr. i næste års budget for at kunne drive hospital, gentog Ministeren,, at driftsaftalen nu er underskrevet og hospitalet derfor sikret et fortsat eksistensgrundlag.

”Jeg forstår ikke Ministerens glæde” siger Lone Nørager Kristensen. ”Dansk Epilepsiforening har ved to lejligheder skrevet til hende og redegjort nøgternt for problemernes omfang. Ministeren siger selv, at de mange patienthenvendelser hun har fået, har gjort indtryk. Men hvorfor nægter hun så at lytte til patienterne? Det er åbenlyst, at såvel de unges, som de udviklingshæmmedes afdelinger nu bliver nedlagt, og at der dermed fjernes landets absolut eneste behandlingsmuligheder af denne art for de to patientgrupper. Hvordan kan det gøre ministeren for området glad?”

Dansk Epilepsiforening vil nu igen kontakte Sundhedsministeren og afkræve hende svar i sagen.

”Vi taler om forringelser for patienterne, som selv Dansk Epilepsiselskab (epilepsilægernes organisation) stærkt advarer mod. Det nuværende økonomiske grundlag – aftale mellem parterne eller ej – fjerner en meget stor del af eksistensgrundlaget for Epilepsihospitalet. Ministeren skal træde ind i sagen, hvis hun – som hun selv roser sig af – ikke vil svigte patienterne,” udtaler Lone Nørager Kristensen:

”Vi søger nu foretræde for Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg for at fremlægge vores synspunkter.”

Se vores tema om Filadelfia

(Kilde. Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev