13.10.2011

Status for Filadelfias fremtid

Mandag d. 10. oktober skrev Epilepsihospitalet og Region Sjælland (på vegne af alle 5 regioner) under på en ny driftsoverenskomst.

Driftsoverenskomsten er den aftale, parterne har diskuteret om i halvandet år. Trods tidligere Sundhedsminister Bertel Haarders forsøg på mægling lykkedes det ikke parterne at nå til enighed, før Regionerne meddelte Epilepsihospitalet, at man nu ikke ville betale for yderligere behandlinger i 2011.

Dette førte til aflysning af alle de behandlinger, som var planlagt resten af året, og alle indlagte patienter blev udskrevet, så hurtigt hospitalet fandt dette lægefaglige forsvarligt.

Resultatet blev, at Epilepsihospitalet så sig nødsaget til at opgive sin modstand mod driftsaftalen, som derfor blev underskrevet mandag d. 10. oktober.

Aftalen er efter såvel Epilepsihospitalets som Dansk Epilepsiforenings vurdering stærkt problematisk, fordi den tildeler hospitalet en økonomisk ramme for 2012, som er ca. 70 mio. kr. under den økonomi, Epilepsihospitalet arbejder ud fra i 2011. Der bliver derfor tale om store nedskæringer på Epilepsihospitalet. Ungdomsafdelingen nedlægges, Havehuset nedlægges og begge afdelinger ophører med at behandle patienter senest ved årsskiftet. Endvidere er 100 medarbejdere blevet fyret.

Dette er imidlertid kun de kortsigtede besparelser. Regionerne er ikke forpligtet til at bidrage til Epilepsihospitalets drift i mere end et år ad gangen. Det giver et meget usikkert grundlag at planlægge og udvikle epilepsibehandling på, og Dansk Epilepsiforening frygter derfor reelt på Epilepsihospitalets langsigtede overlevelse.

Driftsoverenskomsten med Regionerne betyder, at mange af de aflyste behandlinger for 2011, nu bliver sat i gang igen. På Epilepsihospitalets hjemmeside, kan du følge deres orientering til patienterne.

Læs vores teme om Filadelfia-sagen

(Kilde: Dansk epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev