Epilepsiforsker: Der mangler fokus på epilepsiens alvorligste konsekvenser

Overlæge Jakob Christensen forsker i dødelighed og andre dystre sider af epilepsiområdet. Han seneste forskning viser, at valproat under graviditeten øger risikoen for børn med ADHD

 

Af Per Vad, pervad@epilepsiforeningen.dk

Jakob Christen er overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og har blandt andet tidligere vist, at der en overdødelighed blandt epilepsipatienter. Han seneste forskning viser, at hvis gravide tager valproat under graviditeten, er det forbundet med en øget risiko for, at deres børn får ADHD.

Forskerteamet fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har fulgt 913.000 danske børn. 580 af dem var børn af mødre, der under graviditeten havde indløst recepter på valproat. Af dem havde 8,4 % (49 børn) ADHD; blandt de resterende mere end 912.000 børn, der ikke var blevet udsat for valproat, havde 3,2 % (ca. 29.000 børn) ADHD.

Da jeg spørger ham, hvorfor hans forskning altid fokuserer på de allermørkeste dele af epilepsiområdet svarer han: ”Det er fordi, jeg faktisk synes, at det er det vigtigste.”

image

Vi har en forpligtigelse til at sige: Der er altså nogle problemer med den her sygdom, som man er nødt til at tage alvorligt

Jakob Christensen

”Det er ikke fordi, jeg vil skræmme livet af nogen, men vi har en forpligtigelse til at sige: ’Der er altså nogle problemer med den her sygdom, som man er nødt til at tage alvorligt”, siger den aarhusianske epilepsiforsker.

Han kan godt se, at det også er vigtigt med historier, der viser, at man godt kan leve et normalt liv på trods af epilepsien, men, siger han: ”Det betyder bare, at de bekymringer, der er omkring alle de patienter med epilepsi, som det går rigtig dårligt, de er ikke tilstrækkelig anerkendt. Det er jo helt tydeligt, at folk har en massiv overdødelighed, og det er altså fordi, de ikke bliver passet ordentligt rundt omkring. Og det kommer man altså til at skulle tage noget mere op.”

Man kan ikke advare for tit

Der har været en del fokus på, at valproat hos gravide øger risikoen for at fostret bliver misdannet. Den skade sker typisk i starten af graviditeten, så hvis graviditeten først opdages et par måde inde i svangerskabet, kan man måske tænke, at det kan være lige meget med at ændre behandlingen på det tidspunkt. Men den går ikke. For Jakob Christensens undersøgelser viser, at der også er andre risikoer forbundet med valproat under graviditeten.

I denne omgang har forskerne dokumenteret en øget risiko for ADHD, tidligere har Aarhus-forskerne vist, at valproat kan påvirke hjernens udvikling, og andre har vist, at valproat under graviditeten kan gå ud over børnenes kognitive evner.

image

Det er farligere at få anfald end at få medicin. Vi kan helt tydeligt se, at hvis man får medicin til behandling af sin epilepsi, så går det bedre end hvis man ikke får medicin.

Jakob Christensen

Så det er ikke kun i begyndelsen af graviditeten, at valproat er et problem. Kvinder der overvejer at blive gravide eller som er gravide, skal ikke behandles med valproat med mindre andet ikke virker. Og det kan ikke gentages for tit, mener Jakob Christensen:

”Hvis jeg ville udskrive valproat til en ung kvinde, så kunne jeg sådan set bare gøre det. Der dukker ikke automatisk en advarsel op. Så det er en advarsel, der bliver nødt til at blive spredt igen og igen. Så man er sikker på, at der ikke er nogen der får det, uden at det er absolut nødvendigt.”

Et effektivt præparat

Han minder om, at forskningen har et internationalt publikum: ”I Danmark har man i mange år været fokuseret på at skifte væk fra valproat. Det er ret exceptionelt for Danmark. I de fleste andre lande har valproat været brugt i vidt omfang”, fortæller Jakob Christensen: ”På verdensplan handler det om mange kvinder. Der er måske 20 procent af dem der har epilepsi, der får valproat som deres grundlæggende behandling.”

Når der kommer den her slags nyheder, så er det altid nogen, der bliver generelt forskrækkede og tænker: ’Alt medicin er farligt’. Hvad vil du sige til dem?

”Det er farligt at få anfald. Og det er farligere at få anfald end at få medicin. Vi kan helt tydeligt se, at hvis man får medicin til behandling af sin epilepsi, så går det bedre end hvis man ikke får medicin”, svarer han og påpeger, at det ikke kun er forhold til de alvorlige konsekvenser af epilepsien, men på alle områder som for eksempel sociale og psykologiske forhold, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og så videre.

image

På verdensplan handler det om mange kvinder. Der er måske 20 procent af dem der har epilepsi, der får valproat.

Jakob Christensen

”Der kan så være nogle bivirkninger ved medicinen, og det skal vi hele tiden være opmærksomme på, så vi kan få valgt det rigtige præparat til patienterne og få informeret dem ordentligt om det.”

Er der andre epilepsipræparater, der også giver problemer i forhold til graviditet?

”Vi undersøgte lamotrigin og carbamazepine blandt andet og kunne ikke finde nogen risiko forbundet med dem.” 

Hvad hvis man ikke er gravid; er der så nogen bivirkninger ved valproat?

Ud over de bivirkninger, som man kan opleve ved andre epilepsipræparater, så er der nogen – særligt unge kvinder – der tager på i vægt på grund af valproaten. Det ændrer dog ikke på, at valproat i visse tilfælde er et ret effektivt præparat, mener Aarhus-overlægen:

”Jeg mener ikke, at det i øvrigt har væsentligt flere bivirkninger end andre epilepsipræparater, sådan at man kan sige, at det er dårligere end andet. Til gengæld er der flere undersøgelser, der viser, at det nok er mere effektivt end andre lægemidler til behandling af specielt generaliseret epilepsi.”

image
Det skal du vide om brugen af valproat
  • Disse præparater indeholder valproat: Delepsine, Delepsine Retard, Deprakine, Deprakine Retard, Orfiril, Orfiril Long, Orfiril Retard
  • Valproat er en effektiv behandling mod epilepsi og bipolar lidelse.
  • Valproat kan skade et ufødt barn alvorligt når det tages under graviditet.
  • Brug altid effektiv prævention uden afbrydelse under hele din behandling med valproat.
  • Husk at få en konsultation hos din læge mindst en gang om året.
  • Læs indlægssedlen grundigt inden brug.
  • Stop aldrig med at tage valproat, medmindre din læge siger det, da din sygdom kan blive forværret.
  • Hvis du overvejer at få et barn, må du ikke stoppe med at tage valproat eller afbryde din prævention før du har talt med din læge.
  • Hvis du tror du er gravid: Bestil en akuttid hos din læge.
  • Bed din læge om at give dig patientvejledningen.

Kilde

Epilepsiforeningen. Aarhus Universitet.

Du kan få mere information om brugen af valproat her.

Du kan læse mere om epilepsi og graviditet her.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev