18.07.2017

Epilepsikongres ser på erfaringer med ny medicin

På den neurologiske kongres i Amsterdam blev en gruppe af nye stoffer til medicinsk epilepsibehandling, herunder cannabinoider og neurosteroider, endevendt.

 

I løbet af de sidste to årtier er der blevet introduceret omkring 20 lægemidler, der har givet betydelige forbedringer i livskvaliteten for mange patienter. I dag er over to tredjedele af patienterne anfaldsfrie takket være antiepilepsi medicin, ovenikøbet kan enkeltpersoner komme helt ud af deres medicinering efter en vis periode.

En gruppe af nye stoffer, herunder cannabinoider og neurosteroider, blev endevendt på den neurologiske kongres, EAN (European Academy of Neurology) i Amsterdam som mulige løsninger til behandlingsresistente former for epilepsi.

image

Mange af de tilgængelige lægemidler fungerer på en ny måde og har leveret lovende resultater, selv for patienter med svære eller sjældne former for epilepsi.

Meir Bialer, professor

Epilepsi Nyhedsbrevet, der udsendes af Epilepsihospitalet Filadelfia, var med til kongressen og deltog bl.a. i en session med professor Meir Bialer fra Det Jødiske Universitet i Jerusalem, Israel.

Vigtigt at undgå bivirkninger

“Mange af de tilgængelige lægemidler fungerer på en ny måde og har leveret lovende resultater, selv for patienter med svære eller sjældne former for epilepsi,” sagde Meir Bialer: “De lægemidler, der er godkendt i løbet af de sidste et eller to år, må dog bevise deres kvalitet i daglig klinisk praksis, hvor forholdene ofte varierer meget i de kontrollerede kliniske forsøg.”

“Det siger sig selv at reducering i hyppigheden af anfald er et stort fremskridt,” siger Meir Bialer. “Men selvom en person kun har et anfald hvert år, har de stadig ikke lov til at føre bil, og de skal leve med forskellige andre personlige og sociale begrænsninger.” Derudover oplever patienter, som lider af stofresistente former for epilepsi, også andre vigtige medicinske problemer. Skader, ulykker og comorbiditet som depression, angst og selvmordstendenser bidrager alle til forhøjet dødelighed blandt epilepsipatienter. Dødeligheden er tre gange højere end hos den generelle befolkning.

Dertil kommer betydelige bivirkninger – især i alvorlige tilfælde hvor doser af langvarig medicin er høje – lige fra ændringer i blodtal til leverskader og psykiatriske lidelser. Hos børn har tilstanden en negativ indvirkning på deres generelle udvikling.

“I lyset af denne situation skal vores mål og overordnede prioritet være at udvikle medicin, der garanterer fuldstændig frihed fra anfald til alle patienter,” slog Meir Bialer fast. “Det er også vigtigt for lægemidlerne at have minimale bivirkninger og interaktioner. Flertallet af epilepsipatienter skal trods alt tage medicinen hele deres liv. ”

Forskning i neurosteroider

Prækliniske forsøg og fase I-III kliniske forsøg med næsten 20 stoffer designet til behandling af patienter med epilepsi er i gang. Forskning i neurosteroider, f.eks. allopregnanolon og cannabidiol, som ikke påvirker psyken, er særlig veludviklet. Cannabidiol har givet lovende resultater i forsøg, især dem, der involverer børn med lægemiddelresistente og sjældne former for epilepsi, såsom Dravet syndrom eller Lennox-Gastaut syndrom.

I et studie faldt antallet af anfald med omkring halvdelen, mens ni procent af patienterne blev helt frie for anfald. “Disse stoffer er ikke beregnet til bredere anvendelse mod alle former for epilepsi,” sagde Meir Bialer. “Men de ser ud til at være en terapeutisk mulighed for alvorlige tilfælde, der involverer børn og unge op til 20 år.”

Eksperter forventer, at cannabidiol godkendes af US Food and Drug Administration (FDA) som behandling for disse indikationer inden udgangen af 2017. Godkendelse fra EMA, European Medicines Agency, forventes umiddelbart efter.

Kilde

Epilepsi Nyhedsbrevet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev