14.09.2012

Epilepsipatienter kan have brug for rehabilitering

Mon ikke mange hører om rehabilitering af hjertepatienter og af hofteopererede. Men findes der et særligt rehabiliteringsforløb for voksne med epilepsi i Danmark? Ja det gør der! Jeg har fornylig besøgt rehabiliteringsafsnittet på Filadelfia, hvor jeg hørte om en kvinde, hvor hendes mål for en rehabilitering af epilepsi var, at kunne lave sin egen mad, det vil sige at handle ind, følge en opskrift og få et måltid ud af det.   
Epilepsi kan medføre psykosociale problemer, både for dem som har epilepsi og for pårørende. Det kan være vanskeligt på forhånd, at afgøre eller forudsige hvor omfattende udfordringerne kan blive. Tabte færdigheder kan fx være problemer med hukommelsen og udtrætning. En række forhold som kan spille ind, i forhold til hvor omfattende problemerne kan blive, er for eksempel om epilepsien er et af andre handicaps, og om der findes støttemuligheder i forhold til det opståede problem.
På epilepsihospitalet, Filadelfia tilbydes rehabilitering til voksne med epilepsi. Rehabiliteringen tilbydes de personer, hvor epilepsien har givet psykologiske og/eller sociale problemer. Formålet med rehabiliteringen er, at personen med epilepsi opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabiliteringsindsatsen tilrettelægges i samarbejde med patienter, hvor der tages hensyn til behov og ønsker. Et ønske kan f.eks. være, at handle ind, følge en madopskrift og tilberede et måltid. Der vil i forløbet blive taget udgangspunkt i og afsæt i de ressourcer personen har. I forløbet vil personen blive støttet i mestring af egen sygdom og hverdagslivet, og der arbejdes med erkendelse og accept af de livsvilkår hver enkelt har. Der stiles hele tiden mod, at personen bliver i stand til udførelse af hverdagsaktiviteter, fx madlavning og indkøb, og fx støtte til udvikling af sociale færdigheder.
I forhold til job og uddannelse kan rehabiliteringen også omfatte afklaring af beskæftigelsestilbud, praktiktilbud, praktikforløb og endelig afklaring af arbejdsevnen. Ligeledes er der mulighed for afklaring af forhold, som gør sig gældende i forhold til uddannelse.
Indlæggelsesforløbene strækker sig typisk over uger.
Rehabilitering af epilepsi giver for mig mening, fordi jeg tror på, at det er et godt tilbud for vores medlemmer.
Lotte Vinther Andersen, sygeplejerske

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev