30.09.2010

Epilepsipatienter kommer mere til skade

Personer med epilepsi kommer stadig generelt mere til skade end andre personer. Fx forekommer hovedskader dobbelt så hyppigt hos personer med epilepsi end andre. Det viser tal fra en canadisk populationsbaseret undersøgelse.

Dr. Nathalie Jette med University of Calgary i Alberta og hendes kolleger sammenlignede 8.890 patienter med epilepsi med en kontrolgruppe på 26.670 personer med samme fordeling af alder og køn.

20,6 % af patienterne med epilepsi og 16,1 % af dem uden epilepsi havde i gennemsnit en skade om året. Det var ikke muligt at aflæse, hvor stor en del af skaderne, der skyldes anfald.

"Selv korrigeret for alder, køn og comorbiditet, havde dem med epilepsi stadig 1,4 gange større sandsynlighed for at have lidt en skade, end dem uden epilepsi," udtaler Dr. Jette til Reuters Health.

Patienter med epilepsi havde signifikant højere risiko for 11 af de 16 undersøgte typer af skader:

2,6 for ansigt skader og kraniebrud

2,2 for brud på nakken eller overkropen

1,3 for lårbensbrud

1,8 for underbensbrud

1,4 for forvredet lårben

1,1 for kraftige skader på overkroppen eller halsen

1,3 for brækket lårben

1,3 for brækket underben

1,7 for intrakranielle skader

2,2 for andre hovedskader

1,6 for andre former for skader

"Det, der giver særlig anledning til bekymring, er den højere forekomst af intrakranielle skader og andre skader i hovedet blandt dem, der allerede havde epilepsi sammenlignet med dem uden epilepsi," udtaler Dr. Jette: "“Det er et særligt problem fordi intrakranielle skader og hovedskader kan fremkalde eller forværre eventuelle kognitive problemer, som der allerede er en høj risiko for hos personer med epilepsi.”
Kognitive problemer viser sig ofte i form af hukommelses og indlæringsvanskeligheder.

Dr. Jette og hendes kolleger konkluderer, at det er nødvendigt med undersøgelser af årsagen til personskaderne, så de kan undgås.

(Kilde: Videnscenter om Epilepsis nyhedstjeneste og Epilepsia, august 2010)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev