13.03.2013

Evaluering som løftestang

Evalueringen af kommunalreformen har været ventet længe blandt patient- og handicaporganisationer. Når der har været kritik af de forhold, som nogen kommuner siden kommunalreformen har budt deres handicappede medborgere, har skiftende socialministre nemlig gentagne gange henvist til, at de lige må vente og se, hvad evalueringen af kommunalreformen kommer frem til.
Nogle handicaporganisationer mener, at evalueringen går rundt om den varme grød og ikke for alvor beskæftiger sig med de ting, der har været under kritik. Danske Patienter mener der i mod, at evalueringen af kommunalreformen peger på nogle væsentlige udviklingsområder og en række løsningsforslag, som vil kunne styrke kvaliteten af sundhedsvæsenets samlede indsats.
Danske Patienter er overordnet meget positive over for de klare stramninger af samarbejdsrelationen mellem almen praksis, kommune og region, som evalueringen lægger op til. Og Danske Patienter peger på fire områder:
Evalueringen anbefaler, at regionerne får et større ansvar for definering af genoptræningsydelsen til patienter med komplekse genoptræningsbehov.
Samtidig lægger evalueringen op til, at genoptræning skal planlægges i sammenhæng med øvrige rehabiliteringsindsatser.
En af anbefalingerne er, at de nuværende 98 sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner skæres ned til fem basisaftaler.
”Det kan være fornuftigt at indføre fem basisaftaler for at sikre større ensartethed. Men det er helt afgørende, at det følges op med skærpede nationale krav til indholdet, så de ikke bliver defineret ud fra den mindst ambitiøse kommune i en region”, siger formanden for Danske Patienter, Lars Engberg. Her kan du hente evalueringen af kommunalreformen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev