13.03.2013

Færre handicappede har job

SFI har offentliggjort rapporten Handicap og beskæftigelse 2002-2012. Rapporten indeholder interessant viden om udviklingen i beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap i de sidste 10 år.
Beskæftigelsen er faldet mellem 2002 og 2012 for både personer med og uden handicap. Mellem 2010 og 2012 har beskæftigelsen ikke ændret sig væsentligt – hverken for personer med eller uden handicap. Men set over en længere periode er beskæftigelsesgraden for personer med handicap faldet næsten 10 pct. point fra 2005 til 2012, på trods af to nationale beskæftigelsesstrategier på området i samme periode.
Beskæftigelsen blandt personer med handicap er således fortsat væsentlig lavere end blandt personer uden handicap, nemlig hhv. 44 pct. mod 75 pct. Personer med psykiske lidelser og personer med større handicap har nogle af de laveste beskæftigelsesgrader, nemlig hhv. 24 pct. og 27 pct. 
Rapporten viser også, at personer med læse- eller skrivevanskeligheder ikke så ofte er i beskæftigelse som personer uden læse- eller skrivevanskeligheder. Det gælder både for personer med og uden handicap.
”Rapporten viser et tydeligt behov for en nytænkning af det inkluderende arbejdsmarked og af beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap”, siger formanden for danske Handicaporganisationer, Stig Langvad: "Når rapporten samtidig viser, at det ikke er lykkedes at øge kendskabet til de vigtige handicapkompenserende ordninger, såsom fleksjobordningen, hjælpemidler og arbejdspladsindretning, er der god grund til at se kritisk på, om ordningerne anvendes i det omfang og på den måde, der er nødvendigt i jobcentrene." Rapporten kan hentes her (Kilde: DH og SFI)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev