06.09.2014

Færre yngre får førtidspension

Ankestyrelsen har den 27. august udsendt nyhedsbrev hvoraf fremgår, at færre unge end tidligere tilkendes førtidspension. I 2. kvartal i år gik 17% af de tilkendte førtidspensioner til personer under 40 år. Til sammenligning var det i 2. kvartal af 2012 27%, der var under 40 år.
Fra og med 2013 er reglerne om tilkendelse af førtidspension ændret, sådan at førtidspension ikke tilkendes personer under 40 år med mindre det på grund af særlige forhold er helt åbenbart at arbejdsevnen ikke kan udvikles.
Minister for integration og sociale forhold, Manu Sareen og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er kaldt i samråd den 2. oktober 2014 om tildeling af førtidspension til unge udviklingshæmmede. Læs statistikker for tilkendelse af førtidspension på Ankestyrelsen hjemmeside (Kilde: Ankestyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev