30.08.2012

Falck-sagen skal have følger

Dansk Epilepsiforening har henvendt sig til Region Midtjylland og Folketingets Sundhedsudvalg i håb om at komme i dialog med regionen om, hvordan man eventuelt kan forbedre visiteringen af ambulancekørslen ved epileptiske anfald i alle regioner. Henvendelsen til Region Midtjylland kan læses i sin helhed her Henvendelsen kommer ovenpå medieomtalen af en ambulance, der holdt pause for at foretage vagtskifte på grund af fyraften, midt under en transport til Skejby Sygehus med en pige i ophobet epilepsianfald.
Oven på medieomtalen har Dansk Epilepsiforening fået henvendelser fra patienter og læger rundt om i landet, der yderligere bidrager til et billede af, at instrukser eller rutiner omkring ambulancekørsel ved epilepsianfald måske bør efterses og opdateres.
I henvendelsen til driftschef for Præhospital hos Region Midtjylland, Else Ammitzbøll, understreger og gennemgår Dansk Epilepsiforening de øgede og meget alvorlige risici, der er forbundet med ophobede epilepsianfald. 
I henvendelsen, der er underskrevet af landsformand Lone Nørager Kristensen, skriver Dansk Epilepsiforening: "Nu skal man aldrig konkludere generelt på baggrund af enkelthistorier. Imidlertid finder vi, at Region Midtjyllands forklaring af dispositionerne under kørslen med Mathilde efterlader det indtryk, at man ikke har indset alvoren af ophobede epilepsianfald, og at den fornødne viden heller ikke er til stede blandt den visiterende enhed i alarmcentralen og Falcks personale. "Vi vil derfor bede Region Midtjylland om en redegørelse for, hvilken instruks der prioriteres efter, når der modtages opkald til alarmcentralen ved epilepsianfald samt under kørsel med epilepsipatienter under anfald. Endvidere ønsker vi svar på, hvorledes Falcks personale er klædt på, til at identificere og handle i forhold til (klassificere) epilepsianfald, der – som vi nævner ovenfor – kan have særdeles differentierede udtryk. Endelig vil vi gerne have svar på, hvorledes pårørendes forklaring om patientens komplicerede sygdom og deraf følgende risikosituation vægtes og anvendes under prioritering af ambulancekørsler?"
En kopi af henvendelsen er sendt til Falck, Danske Regioner samt til Folketingets Sundhedsudvalg, der i spørgsmål til Minister for Forebyggelse og Sundhed Astrid Krag, har vist interesse for sagen.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev