28.02.2012

Fleksjob-reform er ødelæggende

Regeringen har i dag fremlagt deres udspil på hvordan fremtidens rammer skal være, for personer som visiteres til fleksjob og førtidspension. Derudover lægges der op til en revision af regelsættet vedrørende merudgiftsydelsen efter servicelovens § 100.

Alle tre ordninger har betydelig interesse for Dansk Epilepsiforenings medlemmer.

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: "Vi er utroligt kede af regeringens oplæg til de nye rammer for fleksjob, som vi reelt set mener ødelægger ordningen fuldstændigt."

Lone Nørager Kristensen fortsætter: "Der mangler endvidere helt grundlæggende fokus i oplægget på hvor arbejdspladserne fremover skal findes? Det er ikke mit indtryk at arbejdsgiverne for øjeblikket står i kø for at ansætte folk med svære funktionsnedsættelser og omfattende arbejdsbegrænsninger. Det vil jeg håbe at regeringen husker på."

Til gengæld synes Dansk Epilepsiforening, at regeringens tanker omkring ressourceforløb for især unge under 40 umiddelbart er meget interessante, og de rummer nogle positive muligheder for at gøre en ganske anden og langt mere målrettet og nuanceret indsats for målgruppen.

Dansk Epilepsiforening vil følge de forestående forhandlinger på området tæt, og orientere medlemmerne løbende om udviklingen.

Læs mere om indholdet af reformen på ministeriets hjemmeside Se vores tema om fleksjob-reformen, hvor vi bl.a. opfordrer folk til at fortælle om deres erfaringer med fleksjobordningen (Kilde: Dansk Epilepsiforening og Beskæftigelsesministeriet)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev