17.01.2011

Flere AED i fosterstadiet påvirker skoleresultatet

Børn af kvinder der har taget mere end et epilepsipræparat under graviditeten, kan få det lidt vanskeligere i skolen end andre. Det viser en ny, stor befolkningsbaseret undersøgelse.

I en svensk undersøgelse havde 16-årige, der havde været udsat for flere antiepileptika i fosterstadiet, næsten tre gange større sandsynlighed for at dumpe ved eksamen.

"Vores resultater tyder på, at udsættelse for flere antiepileptika in utero kan have en negativ effekt på et barns nervesystems udvikling," siger undersøgelsens ledende forfatter, Lisa Forsberg, til Epilepsia nr. 4 2010s onlineudgave. Lisa Forsberg er MD fra afdelingen for Pediatrics på Karolinska Universitetshospital i Stockholm, Sverige.

Når kvinder med epilepsi planlægger at blive gravide, anbefales det normalt, at de behandles med kun et epilepsipræparat. Undersøgelsen bestyrker den anbefaling, siger Dr. Forsberg: "På den måde kan kvinden og hendes læge komme med en individuel behandlingsplan for graviditet, hvilket gør det sikkert for både mor og barn."

Hun tilføjede dog, at selv om de fleste kvinder kan nøjes med et enkelt præparat under graviditeten, så er der nogen, som har brug for flere.

Undersøgelsen viste, at sandsynlighed for ikke at bestå den afsluttende skoleeksamen er 2,99 større for børn, der udsættes for polyterapi end for andre. Der var også en tendens til, at børn født af mødre med epilepsi generelt klarede sig dårligere end gennemsnittet i fag som matematik, svensk, engelsk og idræt.

Dr. Forsberg understreger, at siden børnene i hendes undersøgelses fødsel er der kommet mange nye antiepileptika på markedet. "Det giver nutidens neurologer flere muligheder på/for, hvordan man behandler gravide kvinder med epilepsi."

Undersøgelsen har trukket på en række nationale svenske databaser, hvor forskerne sammenlignede børn født af kvinder med epilepsi med de 1.307.083 andre børn født i Sverige mellem 1973 og 1986. Undersøgelsen omfattede 1070 børn af mødre med epilepsi, af disse var 641 udsat for et epilepsipræparat og 429 fik to eller flere.
(Kilde. Videnscenter om Epilepsis nyhedsovervågning)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev