03.10.2014

Fokus på forebyggelse

Mennesker med et handicap lever generelt et kortere liv end den generelle befolkning. Nyt materiale fra KL og Danske Handicaporganisationer skal sætte fokus på at fremme sundhed for denne målgruppe.
Over hele landet er der sat turbo på forebyggelsesindsatsen, og langt de fleste kommuner arbejder målrettet med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Men på psykiatri- og handicapområdet er der potentiale for at øge forebyggelsesarbejdet.
Nye rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed viser nemlig, at mennesker med funktionsnedsættelser har omfattende problemstillinger relateret til trivsel, sundhedsvaner og sociale relationer. Alt dette medfører generelt en kortere levetid end hos den generelle befolkning.
Danske Handicaporganisationer, Center for Forebyggelse i praksis og KL har derfor i samarbejdet udarbejdet et opmærksomhedspapir til forebyggelsesarbejdet i kommunerne på dette område. Udgivelsen med titlen "Gør det nemt for borgere med funktionsnedsættelse at leve sundt – opmærksomhedspunkter fra symposium" peger på fem opmærksomhedspunkter:
Borgerinddragelse og samarbejde
Politik og handleplaner
Samarbejdet med lokalsamfundet og samskabelse
Ledelse og arbejdskulturer der går på tværs
Kompetencer hos kommunens medarbejdere
Kommunale sundhedstilbud
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, har bidraget i arbejdet med papiret. Hent "Gør det nemt for borgere med funktionsnedsættelse at leve sundt – opmærksomhedspunkter fra symposium" her Læs Dansk Epilepsiforenings "National Handlingsplan om epilepsi 2013" med konkrete anbefalinger, som kan være med til at fjerne nogle af de barrierer, som mennesker med epilepsi kan møde i forskellige dele af samfundet og forskellige stadier i livet.
(Kilde: KL)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev