05.08.2014

Fokus på psykosociale problemer

I det seneste nummer af Lægemagasinet sættes der fokus på de mange og alvorlige psykosociale problemer, der kan følge med epilepsi.
”Epilepsi er en anfaldslidelse med betydelige psykosociale komplikationer,” skriver Jens Lund Ahrenkiel, der er overlæge og speciallæge i psykiatri på Epilepsihospitalet, i Lægemagasinet.
I artiklen ”Psykiatrisk komorbiditet hos personer med epilepsi – en overset udfordring” præsentere han nogle dystre tal, der viser problemets omfang:
”Vi ved at livstidsrisikoen for angst og depressive episoder hos personer med epilepsi er mere end 40 %, over en fordobling i forhold til en baggrundsbefolkning. Mindst 25 % lever efter eget udsagn under et betydeligt, dagligt stress. Det drejer sig om angst for nye anfald samt angst for tiltagende kognitive vanskeligheder med risiko for tab af job og sociale relationer. 5 % vil opleve psykotiske episoder og mere end 3 gange flere end baggrundsbefolkningen vil prøve at suicidere.”
Mange mennesker med epilepsi kan blive anfaldsfri eller opleve færre og mindre anfald efter behandling af selve epilepsien, men når der er psykosociale problemer oven i epilepsien, så bør behandlingen også sigte mod at mindske den samlede epilepsibyrde for patienter og pårørende, hvor der sættes ind over en bredere front med tilgang til psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling, mener Jens Lund Ahrenkiel:
”Desværre er der mange steder en generel mangel på psykiatere og psykologer med interesse for og viden om epilepsisygdommen og dens følgetilstande. Med den fragmenterede behandling der tilbydes i dag, betaler mange personer med epilepsi en unødigt høj pris for deres sygdom.”
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, siger som en kommentar: ”Det er godt der bliver sat fokus på de her emner som vi ved fylder meget i dagligdagen. For mange med epilepsi er det en væsentlig del af sygdomsbyrden. Det er skræmmende tal, og noget som må give anledning til eftertanke mange steder i behandlingslandskabet”
”Det her er problemstillinger vi også hører om i vores rådgivning, og vi  opfordrer i den forbindelse også behandlerne til at  være mere opmærksomme på at henvise til de behandlingsmuligheder, der rent faktisk allerede findes på området,” siger landsformanden.
(Kilde: Lægemagasinet nr. 3. 2014)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev