08.08.2014

Kørekortafgørelser genoptages

Da Byretten den 3. juli 2014 erklærede Rigspolitiets afgørelse ugyldig og kom med en skarp kritik af Rigspolitiet i en sag om Gruppe 2 kørekort og epilepsi opfordrede Dansk Epilepsiforening Justitsminister Karen Hækkerup til at gennemgå alle sagerne om Gruppe 2 kørekort og epilepsi igen. Det har ministeren nu imødekommet i et brev til Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen.
I brevet til Epilepsiforeningens landsformand skriver Justitsministeren bl.a.: ”Jeg kan oplyse at Rigspolitiet på baggrund af Københavns Byrets dom vil gennemgå de sager, som Rigspolitiet har afgjort i perioden fra 1. januar 2012. Rigspolitiet vil i den forbindelse genoptage de sager, hvor det i forhold til byrettens afgørelse findes relevant.”
Justitsministeren opfordrer endvidere Dansk Epilepsiforening til at vejlede de chauffører, der ikke har klaget til Rigspolitiet, om at rette henvendelse til den politikreds, der har truffet afgørelse om afslag på fornyelse af kørekort til gruppe 2-kategorierne, hvis chaufføren mener byrettens afgørelse kan have betydning for egen sag. Politikredsen vil så vurdere, om der er grundlag for at genoptage sagen.
”Vi hjælper gerne med at sprede budskabet og opfordrer samtidigt til at resultatet af henvendelser til politikredsene samt Rigspolitiets gennemgang af sagerne meldes tilbage til Dansk Epilepsiforening, så vi kan følge med i udfaldet,” siger Lone Nørager Kristensen, der glæder sig over ministerens svar. Hun lover også at Epilepsiforeningen fortsat vil holde et vågent øje med sagen.
Læs brevet fra Justitsminister Karen Hækkerup nedenfor.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev