04.02.2014

Forældre sendes ud i kaos

Når forældre til handicappede børn i Odense skal have økonomisk støtte til en hjælper, der kan aflaste familien, så kræver Odense Kommune, at de opretter et enkeltmandsfirma, der kan udbetale løn, fortæller TV2 Fyn.
Til TV2 Fyn fortæller pressede forældre, hvordan det efterlader dem med et administrativt kaos
Baggrunden er, at Rigsrevisionen i 2013 har afgjort, at når forældre har ansat handicaphjælper til deres barn, skal forældrene have pengene til aflønning af hjælperen udbetalt og selv være arbejdsgivere, hvis bevillingen er givet efter Servicelovens §41, altså som en merudgift ved barnets forsørgelse.
Den 20. december 2013 offentliggjorde Social-Børne- og Integrationsministeriet en ny bekendtgørelse, hvoraf fremgår, at hjælp til dækning af merudgifter som udgangspunkt ydes som et kontant tilskud. Kommunalbestyrelsen og ydelsesmodtageren kan dog aftale, at visse ydelser skal afregnes direkte af kommunen med leverandøren.
Imidlertid viser indslag fra TV 2 Fyn, at kommunerne ser forskelligt på den nye bekendtgørelse. Som det fremgår af indslaget, vil Odense Kommune ikke umiddelbart administrere handicaphjælperens løn, mens forældre i for eksempel Svendborg kommune kan vælge, om de selv vil administrere lønudbetalingen eller lade kommunen stå for det.
Dansk Epilepsiforenings socialrådgiver, Helle Obel, fortæller: ”I vores rådgivning er der henvendelser fra flere forældre, som oplever at det er en betydelig ekstra byrde, de bliver pålagt ved at administrere hjælperens lønudbetaling. Flere forældre har givet udtryk for lettelse over, at ministeriets nye bekendtgørelse nu ligger op til, at det kan aftales, at kommunen forestår lønudbetalingen. Det er derfor beklageligt at konstatere, at ikke alle kommuner umiddelbart vil benytte den mulighed for at lette det daglige arbejde for de forældre, som i forvejen står med en stor opgave”.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, synes, at det er en urimelig arbejdsbyrde, Odense kommune pålægger familier, der har brug for aflastning i hjemmet: ”Det er godt, at aflastningstimerne kan anvendes fleksibelt, så de bedst tilgodeser familiens behov. Men ”Det er jo helt urimeligt, at når det er nødvendigt at bevilge aflastning i hjemmet, på grund af de mange ekstra opgaver, familien med et barn med epilepsi har, pålægges de også en ekstra opgave med lønadministration. Den her situation kunne let undgås ved en mindre ændring af Servicelovens §41, der giver familien mulighed for at vælge, om de selv vil administrere ordningen eller lade kommunen administrere dele af deres merudgiftsydelse”. Læs mere om reglerne for aflastning og andre former for hjælp. (Kilde: TV2 Fyn og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev