25.03.2015

Formanden om kontanthjælpsdebatten

I mandags leverede landsformanden for Dansk Epilepsiforening, Lone Nørager Kristensen (billedet), et indspark i den aktuelle debat om kontanthjælp i dagbladet Politiken. Problemet er ifølge formanden, at debatten udelukkende handler om ydelser og størrelsen på samme. Man overser fra politisk hold, at mange mennesker med epilepsi og andre handicaps udelukkende havner på kontanthjælp, fordi de ikke får den støtte, som de har brug for. Det skal politikerne også huske på, når de vil sænke kontanthjælpen. Hent debatindlægget her Overskriften skulle have været "Brug for nuancering af kontanthjælpsdebatten,"  men Politiken valgte at ændre det til "Epileptikere bliver også ramt" – en rubrik Lone Nørager Kristensen ikke kan lide. I indlægget skriver  Lone Nørager Kristensen:
"Med Venstres kampagne om kontanthjælp, er der igen kommet fokus på niveauet af kontanthjælp, og pilen peger i nedadgående retning. Men Venstre og andre, som foreslår at sænke kontanthjælpen, overser et vigtigt perspektiv i debatten: Mange mennesker – heriblandt mennesker med epilepsi – havner på kontanthjælp, fordi de ikke får den hjælp og støtte, som de har brug for.
Dansk Epilepsiforening lavede i 2009 i samarbejde med SFI (Det nationale forskningscenter for Velfærd) en medlemsundersøgelse af unge mellem 18 og 30 år. Et af resultaterne fra undersøgelsen er, at unge med epilepsi har en markant lavere beskæftigelsesgrad (ca. 20 %) end unge generelt. Selv når man medregner job med løntilskud, så er forskellen stadig 16 %.
En af forklaringerne på den lave beskæftigelsesgrad er, at mange mennesker med epilepsi ikke får den støtte og kompensation, som er nødvendig for, at de kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
En af konsekvenserne af den lave beskæftigelsesgrad er, at mennesker med epilepsi i langt højere grad er henvist til kontanthjælp og dermed kan forvente en markant lavere livsindkomst end mennesker uden epilepsi.
Et andet resultat af vores undersøgelse er, at unge med epilepsi langt oftere er på kontanthjælp. 4,2 % har angivet, at de lever af kontanthjælp mod 0,38% for unge generelt! Er du ung med epilepsi, er der med andre ord mere end 10 gange højere sandsynlighed for, at dit forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp. Det er et skræmmende højt tal og et udtryk for en indsats, der halter. For der burde jo ikke være en forskel. Der kan være mange årsager til, at du i en kortere eller længere periode er på kontanthjælp, men et handicap bør ikke være en af dem. 
Det perspektiv fortjener også en overvejelse i den aktuelle politiske debat om kontanthjælp – en debat, der understreger behovet for en yderligere indsats i forhold til at sikre, at mennesker med epilepsi og andre handicaps får en kompetencegivende uddannelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Indtil det sker, så vil jeg gerne minde Venstre og andre, der vil sænke kontanthjælpen, om, at de også sænker kontanthjælpen for en stor gruppe mennesker, som kun er på kontanthjælp, fordi de har et handicap, og fordi de ikke får den fornødne støtte til finde fodfæste på arbejdsmarkedet."
(Kilde: Politiken – se indlægget som pdf)    

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev