14.06.2016

Forum for forældre og kommune

Børn- og Ungerådgivningen i Odense Kommune skal fremover være bedre til at kommunikere med forældre, der har børn og unge med handicap. Det besluttede Børn- og Ungeudvalget på deres seneste udvalgsmøde, skriver Fyens.dk. Derfor skal der oprettes et samarbejdsforum, hvor seks forældrerepræsentanter fire gange årligt mødes med en repræsentant fra handicaprådet samt fire ansatte fra Familie- og Velfærdsafdelingen.
Epilepsiforeningens socialrådgiver, Helle Obel, synes initiativet lyder interessant: ”Det er da et nyt initiativ og det skal blive spændende at følge, om familierne føler sig bedre hørt via det etablerede samarbejdsforum og se, hvad det fører med sig på sigt”.
Beslutningen om at lave et samarbejdsforum er en udløber af en lang proces, der begyndte i efteråret 2015, hvor en gruppe forældre dels var utilfredse med de afgørelser, der blev truffet, men også med måden dialogen foregik mellem forvaltning og borger: ”Det vil vi gerne lave om på,” siger Susanne Crawley Larsen, rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen til Fyens.dk.
"Vi laver det her samarbejdsforum, hvor forældrene kan føle sig bedre hørt, og vi sikrer en tæt kontakt mellem dem og kommunen. Det vil være et forum med forventningsafstemning og dialog om udfordringer," siger Susanne Crawley Larsen og tilføjer: "Og det er min forventning, at forældrene vil opleve, at forvaltningen lytter til dem."
Samarbejdsforummet bliver formelt set oprettet den 21. juni, når der afholdes et informationsmøde for alle forældre til et barn med handicap, som har en sag i Børn- og Ungerådgivningen.
De seks forældrerepræsentanter vil blive valgt for en toårig periode, og forummet har i første omgang en tidshorisont på 4 år, hvorefter det skal evalueres af Børn- og Ungeudvalget.
 (Kilde: Fyens.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev