13.06.2016

Jakob Christensen får doktorgrad

”Den vigtigste titel er jo nok læge”, siger Jakob Christensen, der efter et vellykket forsvar af sin doktorafhandling nu har den fulde titel af overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr. med. ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling.
Epilepsi og psykiatriske lidelser kommer til udtryk på meget forskellige måder. Alligevel kan der være en sammenhæng mellem de to sygdomstyper. Det er det Jakob Christensen, vil undersøge nærmere. I april modtog han en bevilling på 5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, så han kan fortsætte fem år mere med sin forskning, der nu er blevet omsat til en doktorafhandling, han med succes har forsvaret.
På Epilepsikonferencen 2016 i marts modtog Jakob Christensen også 800.000 kroner fra Epilepsiforeningens forskningsfond, Inge Berthelsens legat, til støtte til hans forskning i ”Skizofreni ved patienter med epilepsi” og ”Ulykker hos patienter med epilepsi”.
På konferencen præsenterede Aarhus-lægen sine hidtidige resultater og det projekt, han er i gang med.
Næsten hver fjerde person med epilepsi får på et tidspunkt en psykiatrisk lidelse, fortalte han. Med epilepsien følger der en øget dødsrisiko, og når epilepsien har følgeskab af en psykiatrisk lidelse stiger faren for dødsfald yderligere. Ulykker hos for eksempel unge med epilepsi er også med til at trække dødstallet i vejret.
Målet er færre dødsfald og bedre medicin
Jakob Christensens doktorafhandlingen bygger på syv forskellige epidemiologiske studier, hvor han har analyseret data fra danske kliniske databaser og nationale sundheds- og administrative registre.
I den forskning, der har ledt op til doktorforsvaret, og hans fem års fortsatte studier på samme område prøver Jacob Christensen at finde årsager til sammenhæng i de to sygdomsformer, som man ikke før har opdaget. Det kunne for eksempel være risikofaktorer, der kommer fra en patients omkringliggende miljø eller deres gener.
”Studier i denne gen-miljø-interaktion giver mulighed for at studere årsagerne til epilepsi og dermed pege på metoder til at forebygge epilepsi. Forskningen vil dermed kunne reducere sygelighed og dødelighed forbundet med epilepsi, og medvirke til udvikling af forbedret medicinsk behandling,” forklarer Jakob Christensen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital.
Epilepsiforeningen ønsker Jakob Christensen tillykke med den spændende og vigtige doktorafhandling og den nye titel.
 (Kilde: Health Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital  og Epilepsiforeningen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev