18.09.2013

Fremtidens hjemmehjælp

Hjemmehjælpskommissionen offentliggjorde den 1. juli 2013 sin rapport ”Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats”. Den har Dansk Epilepsiforening og en lang række andre organisationer haft mulighed for at kommentere.
Rapporten rummer 29 anbefalinger til den fremtidige indsats på hjemmehjælps-området.
For eksempel anbefaler kommissionen, at kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i hjemmeplejen, herunder implementerer eksisterende effektive værktøjer til tidlig opsporing hos ældre borgere, og sikrer kompetenceudvikling af medarbejderne inden for forebyggelse.
Kommissionen anbefaler også, at det fremadrettet sikres, at medarbejderne hos både kommunale og private leverandører har de nødvendige faglige kompetencer og relevante uddannelser til at udføre de nye opgaver på hjemmehjælpsområdet.
Dansk Epilepsiforening synes, at det er uhyre vigtigt, at man har fokus på medarbejdernes kompetencer til at løfte nuværende og kommende opgaver. Dette handler i særdeleshed om kompetencer på de sygdomsområder, der er i kraftig vækst blandt ældre. Et af de områder er epilepsi; med 1000 nye epilepsitilfælde årligt, udelukkende blandt personer over 65 år.
Epilepsiforeningen peger på, at de anbefalede punkter skal foregå inden for den nuværende økonomiske ramme. Det vækker bekymring, da der i fremtiden skal bruges en del ressourcer bl.a. på rehabilitering.
I kapitlet om medarbejdernes kompetencer, beskriver kommissionen hvilke medarbejderkompetencer, der er vigtige for at løfte fremtidige opgaver i hjemmeplejen. I sin kommentar til rapporten peger Dansk Epilepsiforening på, at der intet sted i bekendtgørelsen er indeholdt krav om undervisning i epilepsi. Udover apopleksi er neurologiske sygdomme i øvrigt ikke nævnt som undervisningspensum for hverken SSH eller SSA uddannelsen.
"Derfor ser dette umiddelbart ikke til at ændre noget for vores område," konkluderer Dansk Epilepsiforening i sin kommentar.
Der er ellers behov for uddannelse i epilepsi. En undersøgelse offentliggjort i fagbladet Fag og Arbejde i november 2012 viste, at halvdelen af medlemmerne i hjemmeplejen ikke følte sig godt nok rustet til at opdage symptomer på epilepsi.
Dansk Epilepsiforening mener, at der ud over fokus på undervisningen i forbindelse med Social- og sundhedsuddannelserne, også er brug for undervisning til de færdiguddannede medarbejdere. Og Epilepsiforeningen vil gerne hjælpe til: "Det er muligt at trække på fagkompetencer på området, herunder Dansk Epilepsiforening med tilhørende faglige netværk og kurser på området," skriver foreningen. Se Dansk Epilepsiforenings kommentarer til Hjemmehjælpkommissionens rapport her

Hent rapporten "Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats”

link  http://www.sm.dk/data/Dokumentertilpublikationer/Publikationer-2013/Fremtidens%20hjemmehjælp/Hjemmehjælpskommissionens%20rapport.pdf   ]
 
(Kilde:  Hjemmehjælpskommissionen og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev