31.07.2012

God viden om epilepsi

En rundspørge blandt 1.000 mennesker i Storbritannien foretaget af den britiske velgørenhedsinstitution Young Epilepsy viste bl.a., at der blandt de adspurgte var et pænt kendskab til både epilepsianfald, førstehjælp og sociale begrænsninger.
Kun en ud af syv ville ikke vide, hvad de skulle gøre, hvis de så et epileptisk anfald. Til gengæld er det ikke alle de andre, der ville gøre det rigtige. Man skal ikke holde folk, der har et epilepsianfald, fast. Det vidste ni ud af ti af de adspurgte. Men en ud af seks ville putte noget i personens mund. Det er en gammel misforståelse, der kan være farligt for den person, som har et anfald. 
Når det gælder kendskabet til epilepsianfald, så ville 70 procent genkende det at falde om og ryste som et symptom på et epileptisk anfald. 30 procent ville se det som et symptom på et epileptisk anfald, hvis en person blev slap og faldt om.  Lige så mange ville genkende stirren ud i luften som et muligt epilepsianfald.
Selv om undersøgelsen viste usikkerhed om, hvilke sociale aktiviteter børn og unge med epilepsi kan deltage i. Så vidste fx 80 procent af de adspurgte, at unge med epilepsi godt kan gå på diskoteker. Og 90 procent vidste at computerspil er ufarligt.  
Young Epilepsy kritisererer hullerne i folks viden. Men Dansk epilepsiforenings sygeplejerske og faglige konsulent Lotte Hillebrandt mener, at der er sket en positiv udvikling i folks kendskab til pilepsi: "Selvom der brug for at øge kendskabet til epilepsi, så er 30 procent som ved, at stirren ud i luften kan være et epileptisk anfald, overraskende og positivt mange. Når hver sjette tror, at man skal putte noget i munden på en med anfald, så viser det, at der er fordomme det er meget svært at slippe helt af med og det selvfølgelig fortsat er nødvendigt at sprede viden om epilepsi."
Lotte Hillebrandt peger på, at viden om epilepsi også handler om mange andre ting, end dem undersøgelsen har set på. Og hun  minder om, at man altid kan trække på Dansk Epilepsiforenings informatørtilbud og på kurserne for ansatte, der arbejder med ældre eller personer med udviklingshæmning.
(Kilde: ViHS, Young Epilepsy og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev