22.06.2012

Havarikommissionen beklager

Havarikommissionen har taget Dansk Epilepsiforenings kritik af deres arbejde til sig. Dansk Epilepsiforening har kritiseret, at kommissionen i en nødlandsrapport ukritisk har taget udgangspunkt i en 15 år gammel epilepsi-tekst med farverige, forældede udtryk.

I en mail svarer Lars Nygaard Christoffersen, Air Accident Investigator, fra Havarikommissionen: "Med reference til Deres brev af 21.6.2012 vil vi først og fremmest beklage, hvis en gruppe af borgere føler sig stødt over indholdet af en af vore redegørelser.

Havarikommissionens fokus er i kraft af international og national lovgivning helt og aldeles rettet mod flyvesikkerhedsmæssige aspekter i dansk og international luftfart, hvor formålet alene er at forebygge flyvehavarier og – hændelser.

Havarikommissionen har ikke lægefagligt personale ansat. Derfor har vi i den konkrete sag indhentet og anvendt ekstern luftfartsfaglig lægebistand i forbindelse med vore undersøgelser og en efterfølgende intern høringsproces.

Det omtalte bilag A var en forklarende tekst til begrebet ”Det generaliserede krampeanfald”.

Vi tager Jeres kommentarer til efterretning og vil have Jeres tilbud om rådgivning i tankerne ved eventuelle lignende hændelser."

(Kilde: Accident Investigation Board – Denmark)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev