Høringssvar til fleksjobreform

03.10.2012

Danske Patienter har indsendt et høringssvar vedrørende reform af loven om fleksjob og førtidpension. Det samme har Dansk epilepsiforening gjort. Både Epilepsiforeningen og Danske Patienter er grundlæggende positiv over for ambitionen om, at flest muligt skal have fodfæste på arbejdsmarkedet  – reformen vil dog grundlæggende forringe de vilkår, som mennesker med nedsat arbejdsevne tilbydes.

Dansk Epilepsiforenings høringssvar vedrørende reform af loven om fleksjob og førtidpension kan læses her Danske Patienters høringssvar vedrørende reform af loven om fleksjob og førtidpension kan læses her