27.10.2011

Hospitaler afviser minister-påstand

TV2 Øst har efterprøvet sundhedsminister Astrid Krags påstand om, at der kan leveres et behandlingstilbud 7 andre steder i landet, til de svært udviklingshæmmede med behov for langvarige indlæggelser, nu hvor Havehuset lukker og slukker 1. januar 2012.

Stationens journalister har kontaktet samtlige 7 afdelinger, der alle benægter at de kan løfte den konkrete opgave i forhold til gruppen af udviklingshæmmede med svær epilepsi og behov for langvarig indlæggelse.
Dette er i direkte modstrid med ministerens helt entydige udmelding i tirsdagens åbne samråd i Sundheds og Forebyllelsesudvalget. Mødet kan ses her

Ministeren har ligeledes i går givet Dansk Epilepsiforening aktindsigt i det spørgsmål, hun har tilsendt Danske Regioner, og som hun har en forventning om afdækker evt. kapacitetsproblemer. Læs ministerens spørgsmål
Landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler i denne forbindelse:”Udsendelsen dokumenterer, hvad vi hele tiden har sagt; Sundhedsstyrelsens specialeplan for epilepsiområdet er et stykke papir uden det store reelle og konkrete indhold."
Hun fortsætter: "Og jeg er nødt til at sige, at det spørgsmål som ministeren har rundsendt til regionerne langt fra er tilstrækkeligt målrettet til at kunne afdække den alvorlige situation vi står i for nogle af landets mest belastede epilepsipatienter."
"Vi har nu overlægerne fra de involverede afdelingers egne ord for at patientgruppen af udviklingshæmmede med epilepsi har så sammensatte behov, at ingen af de 7 afdelinger kan løfte opgaven.
Men problemet er nok mere grundlæggen"
"Masser af udenlandske erfaringer og et væld af eksperter påpeger, at driften af et epilepsicenter med målrettede tilbud til de, som er sværest at udrede, behandle og rehabilitere, kræver et patientgrundlag på i omegnen af 4-5 millioner mennesker. Derfor er der kun brug for ét center i Danmark, og derfor må vi kræve, at ressourcerne i knappe tider prioriteres til drift af kun ét center!"
"Specialeplanen spreder kompetencen uden at forholde sig til kapaciteten. Det skaber efter Dansk Epilepsiforenings opfattelse en afspecialisering som ikke tjener de sværest belastede patienter med epilepsi i dette land, hvilket lægernes egen tilbagevisning af Ministerens udsagn under samrådet også illustrerer."
"Jeg kan – i mine bedste stunder – ikke tolke ministerens udmeldinger i denne sag som andet end elendig ministerrådgivning. Og vi vil nu akut søge at få et møde med ministeren for at få hende til at konkretisere hvordan hun vil holde løftet om at ingen må lades i stikken. For det er faktuelt der vi står i dag!"
"Vi må bede ministeren om at medvirke til, at det akut sikres, at ingen udviklingshæmmede med svær epilepsi med behov for langvarig indlæggelse, og at ingen unge med svær epilepsi og behov langvarig indlæggelse lades i stikken."
"Derudover er der efter vores opfattelse brug for at ministeren anerkender behovet for, at specialeplanens konkrete udformning genåbnes. I denne proces skal såvel Dansk Epilepsiselskab og Dansk Epilepsiforening inddrages, så vi kan sikre en reel og konkret langsigtet, holdbar og afbalanceret udvikling på området, med specifik sigte på at afhjælpe behovene hos de grupper af epilepsipatienter som i ganske særlig grad har sammensatte behandlingsbehov.” Se indslaget fra TV2 Øst her (Kilde: Dansk Epilepsiforening, TV Øst og Sundheds- og Forebyggelsesministeriet)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev