28.10.2011

Små sejre i regeringsgrundlag

S, SF og R’s regeringsgrundlag rummer små lyspunkter for Dansk Epilepsiforenings medlemmer. Fx står der i grundlaget, at regeringen vil arbejde for at sikre ”….en rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste…” til forældre til børn med handicap.
Socialordfører Maja Panduro (S) understeger nu alvoren i regeringsløftet:  ”Mange familier blev hårdt ramt, da den gamle regering sidste år indførte et meget lavt loft for, hvor meget forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste, når de vælger at opgive deres arbejde for i stedet at passe deres barn i hjemmet. Det vil vi ændre, så man får en mere rimelig kompensation. Det står i regeringsgrundlaget,” siger hun til Kristeligt Dagblad d. 25/10.
VKO vedtog i 2010, at der fra 2011 skulle være et loft over ydelsen på maksimalt 19.613 kr. brutto om måneden, hvis man som forælder måtte opgive sit fuldtidsarbejde for at påtage sig den daglige pasning. Regelsættet havde ellers hidtil været udformet således at man fik erstattet det faktiske løntab man fik ved overgang til tabt arbejdsfortjeneste.
Ordningen er af vital betydning for mange forældre, som er medlemmer af Dansk Epilepsiforening. Eksempelvis viste medlemsundersøgelsen ”Levevilkår for børn med epilepsi” fra 2008, at over 70% af forældrene som svarede havde modtaget tabt arbejdsfortjeneste på et tidspunkt i børnenes epilepsiforløb. Og det var Dansk Epilepsiforenings landsmødeudtalelse, der under avisoverskriften ”Forældre til svært handicappede børn raser” fik så stor udbredelse i pressen, at den skabte den første opmærksomhed om sagen.
Dansk Epilepsiforening kan også glæde sig over andre punkter i regeringsgrundlaget som fx: Udskydelse af udløbet for dagpengeperioden med op til et halvt år for ledige, og at varighedsbegrænsningen i sygedagpengelovgivningen afskaffes.
Under valgkampen forsøgte Dansk Epilepsiforening bl.a. også at sætte fokus på undervisningsområdet. Derfor er det glædeligt at se, at regeringen vil arbejde for en folkeskole hvor færre elever skal modtage specialundervisning, og flere inkluderes ”…med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer”.
På uddannelsesfronten er det ligeledes værd at notere sig at Regeringen ønsker, at der indføres en såkaldt ”Fleksuddannelse” til unge som ikke har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Det r dog uvist hvorledes dette kommer til at spille sammen med den allerede eksisterende STU (ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov)
S-SF-R ønsker også bedre uddannelsesvejledning, der sammen med nye optagelsesformer skal bidrage til at mindske frafaldet på uddannelserne. Ligesom de ønsker mere uddannelse til dem der har fået mindst uddannelse.
”På papiret er der jo flere elementer der ser godt ud,” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen: ”Men for alle de nævnte udgiftskrævende forslag gælder det, at de kun bliver gennemført, hvis og når man har fundet pengene til dem. Det er en ualmindelig vigtig detalje,” understreger landsformanden.
(Kilde: Regeringsgrundlaget, Dansk Epilepsiforening og Kristeligt Dagblad)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev