26.10.2011

Må nøjes med ambulant kontrol

Dansk Epilepsiforening frygter, at lukningen af Havehuset på Epilepsihospitalet Filadelfia vil betyde, at de 3.980 sengedage, udviklingshæmmede patienter med svær epilepsi hidtil har haft som behandlingsmulighed, skæres ned til tilbud om simpel ambulant kontrol.

Ved Folketingets åbne samråd i Sundheds og Forebyggelsesudvalget tirsdag d. 25. oktober, hvor man i over en time diskuterede Filadelfia-sagen blev det klart, at ministeren, Astrid Krag (SF), ikke vil gå ind i sagen.  Hun fastholdte gentagende gange, at regionerne og Filadelfia sammen måtte sikre behandlingen af epilepsipatienterne. Ligesom hun gentagende gange henviste til Sundhedsstyrelsens specialeplan, der siger, at der er syv regionssygehuse, der kan varetage de specialtilbud, som Filadelfia tilbyder.

Det betyder i praksis, at de fem danske regioner skal finde ud af, hvordan man erstatter 28 dages hospitalsindlæggelse.  Regionerne skal have fundet en løsning inden 1. januar, hvor de overtager ansvaret for patienterne fra det lukkede Havehuset på Epilepsihospitalet. Havehuset rummer landets eneste dedikerede sengepladser til svært udviklingshæmmede epilepsipatienter. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 28 dage og sikrer, at patienten bliver korrekt medicineret for sin epilepsi og samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til de svære udviklingshandicap, patienten også lever med.

”Sundhedsminister Astrid Krag mener, at regionernes egne afdelinger kan løfte opgaven, eftersom det fremgår af Sundhedsstyrelsens specialeplan.  Men jeg kan ikke se, hvordan regionerne efter årsskiftet skal kunne klare sig uden de indlæggelser på i alt næsten 4.000 sengedage, som denne patientgruppe behøver, bare fordi det står på et stykke papir i Sundhedsstyrelsen. Et stykke papir som efter alle pejlemærker og erfaringer vi har fra området gennem mange, mange år slet ikke står tilnærmelsesvis mål med virkeligheden,” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand Lone Nørager Kristensen og uddyber: ”En af de berørte overlæger på Glostrup Hospital har udtalt, at det vil være totalt uforsvarligt at fjerne mulighederne for at indlægge disse patienter.” 

Dansk Epilepsiforenings landsformand henviser til et debatindlæg i Berlingske Tidende, hvor Vaiva Petrenaite, overlæge på Glostrup Hospitals Epilepsiklinik, skriver: ”Ingen andre sygehuse kan i dag rumme de svært udviklingshæmmede epilepsipatienter.”

Formanden for Dansk Epilepsiselskab, overlæge på Rigshospitalets epilepsiklinik, Anne Sabers har i Dagens Medicin også understreget Epilepsihospitalet vigtighed: "Det unikke på Filadelfia er, at patienterne kan være indlagt til observation i længere tid, og for de fysisk og psykisk udviklingshæmmede epilepsipatienter, er det en stor gevinst. Den patientgruppe kan være svær at rumme i en almindelig hospitalsafdeling, når der er behov for indlæggelse.«

(Kilde: Dansk Epilepsiforening, Dagens Medicin 28/9 og Berlingske Tidende 12/10)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev